Centrum voor Ambulante Revalidatie - CAR

Wat is het?

In een Centrum voor Ambulante Revalidatie kan je terecht voor multidisciplinaire diagnostiek en multidisciplinaire behandeling. Het team kan bestaan uit een arts, psychiater, psycholoog, ergotherapeut, logopedist, audioloog, psychomotorische therapeut, kinesist en maatschappelijk werker. Het zorgaanbod kan verschillen naargelang het centrum.

Diagnostiek
Na een eerste gesprek word je samen met je kind uitgenodigd voor diagnostiek: testen, vragenlijsten, observaties, gesprek met ouders, … Naargelang de resultaten wordt een therapieprogramma opgesteld of wordt er gericht doorverwezen.

Begeleiding
De onderzoeken en de behandelingen gebeuren ambulant. Men verblijft dus niet in het revalidatiecentrum maar men keert na elke interventie terug naar huis. Voor de behandeling komt het kind doorgaans 1, 2 tot 3 keer in de week naar het centrum.

Individuele therapie kan gecombineerd worden met groepssessies. Ouders kunnen de therapie meevolgen. Oudergesprekken worden door het centrum gepland of je kan hiervoor zelf het initiatief nemen. Naast de individuele ouderbegeleiding worden soms oudergroepen georganiseerd. Mits de toestemming van de ouders wordt er ook met de school, CLB of andere beroepskrachten samengewerkt.

Kosten
Het grootste gedeelte van de kosten wordt betaald door het ziekenfonds en enkel het remgeld is ten laste van de cliënt.

Voor wie?

Peuters, kleuters, kinderen van de lagere school, maar ook volwassenen kunnen in een revalidatiecentrum terecht. De leeftijdsgrenzen van de doelgroep kunnen verschillen naargelang het centrum.

Multidisciplinaire behandeling voor een kind met een autismespectrumstoornis is mogelijk tot de leeftijd van 19 jaar.

Hoe aanmelden?

Ouders en verwijzers kunnen rechtstreeks contact opnemen met een revalidatiecentrum naar keuze. Men kan er enkel terecht op voorschrift van een verwijzende arts. Dit kan een schoolarts, huisarts of specialist zijn.

Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie

Alle contactgegevens van de centra kan je vinden op de website van de federatie. De meerderheid van de centra hebben een eigen website met uitgebreide informatie.
Website: www.revalidatie.be