Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen - COS

Wat is het?

Een multidisciplinair team (gespecialiseerde artsen, psychologen of orthopedagogen, logopedisten, kinesitherapeuten en maatschappelijk assistenten) verricht de verschillende gespecialiseerde onderzoeken.

De centra partciperen in de referentiecentra autismespectrumstoornissen.

MDT
De centra voor ontwikkelingsstoornissen zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) erkend als Multidisciplinaire Teams (MDT’s). Dit zijn diensten die personen met een handicap bijstaan voor de inschrijvingsprocedure bij het VAPH.

Diagnostiek
Het team formuleert een diagnose en adviseert de ouders en de verwijzers over de problematiek van het kind en de mogelijke vormen van hulpverlening. Er wordt ook stilgestaan bij de mogelijke oorzaken van de ontwikkelingsproblematiek en eventueel advies gegeven tot verder oorzakelijk onderzoek.

Het team brengt de mogelijkheden en beperkingen op de verschillende ontwikkelingsdomeinen van het kind in beeld. De ouders worden actief betrokken en krijgen de mogelijkheid om onderzoeken mee te volgen. Indien nodig worden observaties gepland binnen de vertrouwde leefomgeving van het kind (klas, kribbe, thuis, …).

Begeleiding?
Het multidisciplinaire team probeert een uitspraak te doen over de best mogelijke behandeling of oriëntering, maar men doet zelf niet aan behandeling.

Kosten
De ouderbijdrage varieert in functie van de onderzoeken met een maximum van 60 euro (2011)

Voor wie?

Baby’s, peuters, kleuters en jonge kinderen met (het vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis of ontwikkelingsvertraging. Risicobaby’s: ernstig vroeg geboren baby’s of baby’s met een extreem laag geboortegewicht, voldragen baby met perinatale problemen (problemen rond de geboorte).

Ouders en hulpverleners die bij de zorg van deze kinderen betrokken zijn.

De criteria voor de doelgroep kunnen per centrum verschillen.

Hoe aanmelden?

Ouders en verwijzers kunnen rechtstreeks contact opnemen met het centrum.

Een eerste verkennend gesprek gebeurt telefonisch, op het centrum zelf of eventueel bij je thuis.

Omwille van het grote aantal aanvragen voor multidisciplinair onderzoek is er een wachtlijst en soms een tijdelijke aanmeldingsstop. De wachttijd varieert in functie van de aanmeldingsvraag.

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Antwerpen

Doornstraat 331
2610 Wilrijk
Tel.: 03 830 73 10
Website: www.uza.be/centrum-voor-ontwikkelingsstoornissen-cos

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Brussel

Laarbeeklaan 101
1090 Brussel
Tel.: 02 477 56 95
Website: UZ Brussel COS

vzw Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen - Gent

De Pintelaan 185 2K5
9000 Gent
Tel.: 09 332 57 44
E-mail: info.cosgent@uzgent.be
Website: www.cosgent.be

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Leuven

Campus Sint-Raphaël
Kapucijnenvoer 33
3000 Leuven
Tel.: 016 33 75 07
Website: COS Leuven