Wie kan mij helpen bij een aanvraagprocedure?

Dossiers samenstellen, formulieren invullen, juiste procedures volgen, … niet altijd gemakkelijk. Er zijn verschillende diensten waarbij je met je vragen terecht kan:

 • Vraag hulp aan een medewerker van het Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen waar de diagnose werd gesteld.
 • Sociale dienst van de Directie-Generaal personen met een Handicap. Je kan van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u bellen naar het groen nummer 0800 987 99. Deze oproep is gratis. In de provincies worden zitdagen georganiseerd. Meer informatie: klik hier.
 • Dienst Maatschappelijk werk van een ziekenfonds
 • Voor al je vragen over Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) en deskundig advies kan je terecht bij bijstandsorganisaties.
 • Gebruikersverenigingen:
  • Dito
  • Kando
  • Similes, een vereniging voor alle betrokkenen van personen met psychiatrische of psychische problemen.
  • Trefpunt STAN, een vereniging voor personen met een verstandelijke beperking.
 • Sociale dienst van het (semi-)internaat of Multifunctioneel centrum (MFC) waar je kind verblijft. 
 • Sociaal huis van het OCMW
 • Personen met een handicap die wonen in de stad Brussel kunnen gratis bellen naar het telefoonnummer 0800 18 811.