OCMW

Wat is het?

OCMW of voluit ‘Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn’ verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt voor het welzijn van iedere burger. Elke gemeente of stad heeft een eigen OCMW dat een brede waaier aan diensten aanbiedt:

 • financiële hulp
 • huisvesting
 • medische hulp
 • thuiszorg
 • werkverschaffing
 • schuldbemiddeling
 • juridisch advies
 • psychosociale hulp
 • opname in instellingen
 • opvang in dienstencentra
 • crisisopvang
 • begeleiding en financiële bijstand aangaande energievoorzieningen
 • cultuurcheques om sociale en culturele participatie te bevorderen

Voor wie?

Iedereen die op legale wijze in België verblijft heeft recht op sociale bijstand. Er gelden wel bepaalde voorwaarden om bijstand te ontvangen. Hiervoor zal het OCMW een onderzoek naar de bestaansmiddelen van de aanvrager en een sociaal onderzoek verrichten.

Hoe aanmelden?

In elke Belgische gemeente is er een OCMW. In een aantal steden zijn er wijkcentra of lokale antennes waar men ook terecht kan.

Stap zelf naar het OCMW van de gemeente waar je feitelijk leeft en gewoonlijk verblijft. Je mag je laten vergezellen door een persoon die je zelf kiest. Je legt je situatie uit aan de maatschappelijke werker van het OCMW. Deze persoon is gebonden aan het beroepsgeheim. De maatschappelijke werker zal je inlichtingen geven over al je rechten en plichten.

POD Maatschappelijk Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Website: www.mi-is.be/nl

Contactgegevens OCMw's: via de website van Vlaanderen.be

Hulpmiddel: