Gebruikersvereniging

Wat is het?

Een gebruikersvereniging behartigt en verdedigt de belangen van hun doelgroep: mensen met een verstandelijke beperking, autisme, psychiatrische problemen, …

Ervaringsdeskundigen spelen doorgaans een belangrijke rol in de werking van een gebruikersvereniging. Zij hebben zelf een beperking, zijn ouder van een kind met een beperking, partner, familie, …

Het aanbod en realisaties van een gebruikersvereniging verschillen naargelang de doelgroep en hun doelstellingen:

  • informatie en vormingadvies en ondersteuning
  • sensibilisering via campagnes
  • belangenbehartiging
  • lotgenotencontact
  • ontspanning
  • sociaal-juridisch advies of rechtsbijstand…

Kosten

Je kan lid worden van een gebruikersvereniging. Dit om de verenging te steunen of om te genieten van voordelen: tijdschrift ontvangen, gratis deelnemen aan activiteiten of verminderde deelnameprijs, gebruikmaken van specifieke dienstverlening zoals rechtsbijstand en juridisch advies, …

Voor wie?

Voor mensen met een beperking en hun netwerk.

Hoe aanmelden?

Alle informatie vind je op de websites van de gebruikersverengingen.