Rechtenverkenner

Wat is het?

Rechtenverkenner is een website met up-to-date informatie over sociale rechten: premies en andere voordelen op gebied van onderwijs, arbeid, gezin, wonen, justitie, … en dit op federaal, Vlaams, provinciaal en lokaal niveau.

Alle informatie is gebundeld in een fiche met de volgende indeling:

 • omschrijving van het recht
 • voorwaarden waaraan je moet voldoen
 • aanvraagprocedure
 • documenten die je nodig hebt
 • contactgegevens van de dienst waar je het recht aanvraagt
 • overzicht van andere interessante rechten

Voor wie?

Rechtenverkenner is er voor iedereen. Je kan de rechten per specifieke doelgroep zoeken:

 • chronisch zieken
 • dak- en thuislozen
 • gezinnen, kinderen en jongeren
 • personen met een beroepsinkomen
 • personen met een handicap
 • personen met een laag inkomen
 • werkzoekenden

Hoe aanmelden?

Ga naar de website www.rechtenverkenner.be en geef je postcode. Vervolgens kan je de rechtenverkenner op verschillende manieren doorzoeken:

 • doelgroepen
 • thema’s
 • persoonlijk profiel
 • van A-Z / trefwoorden

Website: www.rechtenverkenner.be

Vlaamse Overheid – Afdeling Welzijn en Samenleving

Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
Tel.: 02 553 33 47
E-mail: info@rechtenverkenner.be