Veelgestelde vragen

Registreren en aanmelden

Na de registratie kreeg ik geen bericht. Wat moet ik nu doen?

Dat je geen e-mail hebt ontvangen, kan meerdere oorzaken hebben.

  • Het zou kunnen dat je bij het registreren een foutief of niet werkend e-mailadres hebt ingevuld. In dat geval kunnen we helaas niets doen en dien je opnieuw te registreren met een werkend e-mailadres.

  • Het kan ook zijn dat de beveiligingsinstellingen (spamfilter) het afleveren van berichten in jouw Postvak IN beletten. Controleer of de activatie-mail niet per ongeluk in een andere map terecht is gekomen, zoals de map Ongewenste e-mail, Spam, Bulkberichten, Junkmail of Verwijderde items.

Heb je het meerdere keren geprobeerd en lukt het nog steeds niet? Neem dan contact met ons op: info@participate-autisme.be.

Ik kan niet aanmelden met mijn e-mailadres, wat moet ik nu doen?

Als je niet kan aanmelden terwijl je wel geregistreerd bent, controleer of je aanmeldt met het e-mailadres waarmee je je registreerde.

Beveiliging

Is de inhoud van De Wegwijzer beveiligd?

Al jouw persoonlijke gegevens worden op vertrouwelijke wijze beheerd door de vzw Participate! en worden niet aan derden doorgegeven. Een beperkt aantal gegevens wordt door Participate gebruikt voor statistische analyse: de relatie tussen de persoon met autisme en de auteur van De Wegwijzer, het land en het geslacht van de persoon met autisme. Je zal geen mails of andere communicatie ontvangen van Participate op basis van de inhoud van jouw persoonlijke Wegwijzer.

Je kiest zelf een wachtwoord voor de lezer(s) van De Wegwijzer. Je kan de toegang tot De Wegwijzer samen met het lezerswachtwoord via de pagina ‘Toegang aan lezers verlenen’ doorgeven.

Zijn er beperkingen of regels om een wachtwoord te kiezen?

Je kan jouw wachtwoord samenstellen met letters (zowel hoofd- als kleine letter), cijfers en leesteken. Het aantal tekens is onbeperkt. Enkele tips voor het kiezen van een veilig wachtwoord:

  • Het wachtwoord is 6 tot 16 tekens lang.

  • Het wachtwoord is een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens (bijv. @, #, &).

  • Een goede manier om een wachtwoord te maken, is om hem te baseren op een zin en de eerste letter of het eerste cijfer van elk woord te gebruiken. (Bijvoorbeeld: Mijn buurmeisje Louise is 7 jaar en luistert naar K3! Je wachtwoord zou dan MbLi7jelnK3! zijn.

  • Gebruik geen veelvoorkomende of eenvoudig te raden woorden in je wachtwoord (bijvoorbeeld voor- en achternaam of geboortedatum van jouw kind).

Hoe kan ik het wachtwoord wijzigen?

Alleen de auteur van De Wegwijzer kan de wachtwoorden wijzigen.

Wijzigen wachtwoord auteur: Je kan het wachtwoord wijzigen op de pagina ‘Wachtwoord auteur wijzigen’.
Wijzigen wachtwoord lezer: Je kan het wachtwoord lezer wijzigen op de pagina ‘Toegang aan de lezer verlenen’.

Deze mogelijkheid verschijnt pas nadat je een lezerswachtwoord hebt verzonden.

Kan ik de rubrieken selectief toegankelijk maken voor de lezer?

Neen. Indien je toegang wilt verlenen tot bepaalde rubrieken en andere niet dan kan je als volgt te werk gaan: open de rubriek en sla de print-versie (pdf) op in een bestand van jouw computer. Je kan dan de rubrieken selecteren en deze per e-mail opsturen.

De Wegwijzer gebruiken

Welke informatie moet ik mimimaal geven om een Wegwijzer aan te maken?

Enkel de velden met een * (naam, geboortedatum, geslacht en land) moeten ingevuld worden om een Wegwijzer aan te maken. Verder kies je zelf waar je iets aanvinkt of aanvult met jouw commentaren. Enkel wat je aanvinkte of invulde, zal voor de lezer zichtbaar zijn.

Is er hulp bij het invullen van De Wegwijzer?

Doorheen De Wegwijzer kan je adviezen en voorbeelden raadplegen. Je plaatst hiervoor de cursor op het symbool Deze afbeelding is verwijderd. Om veiligheidsredenen zijn alleen afbeeldingen uit het lokale domein toegestaan..Het is mogelijk dat een ander kader met het voorstel om een vertaling te geven je belet om het advies te lezen. In de menubalk van het internet kan je deze optie afzetten. Klik hiervoor op ‘Vertalen’ in de menubalk.

Hoe kan ik informatie aanpassen of verwijderen?

Tekstveld
Het volstaat om de tekst te wissen of aan te passen. Vergeet jouw wijzigingen niet op te slaan. In het menu met het overzicht van de rubrieken wordt de datum van jouw laatste wijzigingen vermeld.

Afgevinkt hokje
Je kan op het afgevinkte hokje nogmaals klikken om het te verwijderen.

Toevoegen en verwijderen van een nieuw element
In bepaalde rubrieken kan je bepaalde elementen (medicatie, zintuiglijk kenmerk, …) toevoegen of verwijderen met een klik op de knoppen ‘Toevoegen’ of ‘Verwijderen’.

Schermafbeelding van een rubriek van de Participate Autisme Vzw wegwijzerr

Hoe kan ik foto’s en documenten toevoegen of verwijderen?

Klik op ‘Bladeren’ om in de mappen van je computer de foto of het document te zoeken die je wenst in te voegen. Selecteer de afbeelding of het document en klik vervolgens op ‘Openen’. Indien je wenst kan je bij de foto of het document een legende schrijven. De foto of het document is pas opgenomen in De Wegwijzer als je onderaan de pagina op één van groene knoppen hebt geklikt. Je kan de foto’s of documenten ook verwijderen met één simpele klik op ‘Verwijderen’. Indien je een legende toevoegde, vergeet deze ook niet te verwijderen en vervolgens onderaan te klikken op ‘Opslaan en volgend thema’ of ‘Opslaan en terug naar menu’ om de wijzigingen op te slaan.

Het uploaden van een foto of document verloopt traag. Wat kan ik doen?

De snelheid van uploaden is afhankelijk van verschillende factoren: overdrachtsnelheid van jouw modem of jouw ISDN/ADSL-module, het tijdstip, de service provider en de hoeveelheid te versturen gegevens. Om het uploaden te versnellen, kan je de grootte van het bestand eerst verkleinen. Er zijn evenwel geen beperkingen op de grootte van het bestand.

Kan ik meer dan één Wegwijzer creëren?

Ja. Je kan met uw unieke gebruikersnaam (je e-mailadres) meer dan één Wegwijzer aanmaken. Je hebt je geregistreerd via de pagina ‘Inschrijven en aanmelden’ en je hebt een eerste Wegwijzer aangemaakt. Wanneer je aanmeldt als auteur klik dan in het menu op de titel ‘Een nieuwe Wegwijzer creëren’. Je geeft op deze pagina de voornaam van de persoon voor wie je een Wegwijzer wil aanmaken. Je registreert met een klik op de groene knop en je kan vervolgens de nieuwe Wegwijzer aanvullen. Wanneer je nadien aanmeldt als auteur dan krijgt je een overzicht van de door jou aangemaakte Wegwijzers. Als auteur ontvang je na aanmelding één toegangslink voor al je Wegwijzers. Als je toegang verleent aan een lezer dan maakt je een uniek wachtwoord aan voor iedere Wegwijzer.

Hoe een Wegwijzer verlaten?

Je kan een Wegwijzer verlaten door bovenaan rechts op ‘Afmelden’ te klikken.

Gegevens opslaan

Wat gebeurt er als ik De Wegwijzer afsluit zonder de laatst gegeven informatie te hebben opgeslaan?

Deze informatie zal niet opgeslaan zijn en kan je niet meer terughalen. Let erop dat je niet vergeet om onderaan de pagina te klikken op ‘Opslaan en volgend thema’ of ‘Opslaan en terug naar menu’.

Kan ik tijdens het invullen ook naar een andere pagina gaan door op een titel in het menu links te klikken?

Ja. Weet echter dat indien je gegevens invulde deze verloren zullen zijn indien je niet op één van de groene knoppen onderaan de pagina hebt geklikt.

Ik heb geen informatie ingegeven en toch lijkt het voor de lezer dat de rubriek informatie bevat. Hoe kan dat?

Wanneer je onderaan de pagina op één van de twee groene knoppen (‘Opslaan’) klikt dan zal de titel van de rubriek groen kleuren en tussen haakjes staat de datum van de actualisatie in het overzicht van de lezer. Je kan best op ‘Niets ingevuld, verder gaan’ klikken wanneer je voor een bepaalde rubriek geen informatie geeft. Zo weet de lezer dat deze rubriek geen informatie bevat.