Syndroom van Asperger

Kenmerken van het syndroom van Asperger zijn problemen op het gebied van de sociale communicatie en sociale interactie, repetitief gedrag en routines, zeer gerichte of beperkte interesses.

Mensen met de diagnose Asperger hebben een normale tot hoge intelligentie, maar ze kunnen toch specifieke leerproblemen hebben. Ze hebben eveneens een normale taalontwikkeling, maar kunnen toch moeite hebben met het begrijpen en verwerken van taal. Het syndroom van Asperger wordt soms hoog functionerend autisme genoemd.

De diagnose syndroom van Asperger wordt in Vlaanderen niet meer gegeven. Mensen die nu binnen het profiel van het Asperger syndroom passen, krijgen nu de diagnose Autismespectrumstoornis.

Asperger, een lichte vorm van autisme?

Asperger syndroom werd vaak als een lichte vorm van autisme opgevat, terwijl dit subtype niks over de ernst van autisme zegt. De ondersteuningsnoden van een persoon met Asperger kunnen heel verschillend zijn.

Asperger, bestaat het nog?

Man denkt na over het label Asperger syndroom

Mensen met de diagnose syndroom van Asperger maken zich misschien zorgen over de verwijdering van deze categorie uit het diagnostisch handboek DSM-5. Het is aan de persoon zelf hoe ze het willen benoemen. Sommigen kiezen ervoor om de term te blijven gebruiken, terwijl anderen zichzelf misschien liever autistisch of een persoon met autisme of autismespectrumstoornis noemen.