Vrije tijd binnenshuis

"Pierre doet altijd hetzelfde wanneer hij even niets te doen heeft. Ofwel wiegt hij heen en weer terwijl hij muziek beluistert, ofwel tekent hij rondjes. Moet ik hem laten betijen?"

Observeren

Pierre is 21, hij heeft een matige verstandelijke beperking. Hij houdt van routine; in zijn vrije tijd doet hij altijd hetzelfde.
Hij heeft een goede fijne en grove motoriek.
Hij kent de cijfers tot 30 en enkele letters.
Hij begrijpt eenvoudige gesproken instructies.

Een doel bepalen

Het is belangrijk dat Pierre andere interesses ontwikkelt, nieuwe activiteiten aanleert en leert kiezen.

Het doel dat werd gekozen: enkele dagen per de week na het avondeten met zijn papa een eenvoudig kaartspel spelen zoals patience.

Aan de slag

De situatie aanpassen

De tijd organiseren en visualiseren: het dagschema van Pierre toont dat hij na het avondmaal zal kaarten.

De ruimte organiseren en visualiseren: de activiteit vindt plaats aan de tafel in de eetkamer, de plaats waar individuele activiteiten gewoonlijk plaatsvinden.
Er ligt een tafellaken in een andere kleur dan wanneer er wordt gegeten.

De activiteiten organiseren en visualiseren: het materiaal wordt zo aangeboden dat Pierre begrijpt wat hij moet doen.

kaarten

Hulp bieden

Pierre krijgt hulp van zijn vader die hem gesproken instructies geeft.

Belonen

Na afloop van het leermoment mag Pierre muziek beluisteren (wat hij graag doet).

En daarna...

Wanneer het doel bereikt is, kunnen de ouders van Pierre nieuwe doelen bepalen.

Doel

Een tweede vrijetijdsactiviteit aanleren: iets anders dan rondjes leren tekenen, bijvoorbeeld dieren.
Enkele dagen per de week na het avondeten samen met zijn papa tekenen.

Strategie

Je kan dezelfde strategie gebruiken als voor het eerste doel. Visuele ondersteuning blijft erg belangrijk.

De tijd organiseren en visualiseren: de activiteit is vermeld op het dagschema.

De ruimte organiseren en visualiseren: de activiteit vindt plaats aan de tafel in de eetkamer, de plaats waar individuele activiteiten gewoonlijk plaatsvinden. Er ligt een tafellaken in een andere kleur dan wanneer er wordt gegeten.

De activiteiten organiseren en visualiseren: afbeeldingen laten zien hoe je verschillende dieren kan tekenen

De activiteiten organiseren en visualiseren: afbeeldingen laten zien hoe je verschillende dieren kan tekenen

Stap voor stap een vlinder leren tekenen.

Doel

Elke dag na het avondmaal uit drie vrijetijdsactiviteiten kunnen kiezen.

Strategie

De tijd oganiseren en visualiseren: de vrije tijd is vermeld op het dagschema.

De ruimte organiseren en visualiseren: de activiteit vindt plaats aan de tafel in de eetkamer, de plaats waar individuele activiteiten gewoonlijk plaatsvinden. Er ligt een tafellaken in een andere kleur dan wanneer er wordt gegeten.

De activiteiten organiseren en visualiseren: in de ruimte voor vrijetijdsbesteding hangt een bord met verschillende activiteiten. Pierre kan kiezen tussen het kaartspel, tekenen en een puzzel.

in de ruimte voor vrijetijdsbesteding hangt een bord met verschillende activiteiten.