Moeilijk gedrag in de woonkamer

"Rémy is 5. Telkens wanneer je hem een nieuwe activiteit voorstelt, gaat hij huilen en wordt hij boos. Hoe kan je hem leren om aan een andere activiteit te beginnen?"

Observeren

Rémy heeft een ontwikkelingsachterstand.
Hij begrijpt geen gesproken instructies. Hij draait zich wel om wanneer je hem roept.
Rémy eet graag rozijnen. Zijn ouders gebruiken ze al als beloning.
Wanneer zijn moeder zijn mantel neemt, gaat Rémy naar de deur.
Rémy zit graag in de auto.

Een doel bepalen

Het doel bestaat erin Rémy te doen begrijpen dat hij in de loop van de dag verschillende activiteiten moet uitvoeren en welke dat zijn: zich wassen, zich aankleden, ontbijten, naar school gaan, enz. Zodat hij beter om kan met de overgangen.

Aan de slag

De situatie aanpassen

We voorzien een tafeltje waarop we een voorwerp plaatsen dat de volgende activiteit voorstelt.
Om Rémy voor te bereiden op de nieuwe activiteit, brengen we hem tot bij het tafeltje. In zijn bijzijn stellen we de kookwekker in op 5 minuten en we tonen hem het voorwerp dat de volgende activiteit voorstelt.
Wanneer de kookwekker belt, moet Rémy het voorwerp pakken en de aangekondigde activiteit uitvoeren.

Strategie

Om Rémy de betekenis van de kookwekker te helpen begrijpen, zullen de ouders beginnen met een activiteit waar Rémy van houdt. In het weekend zullen ze verschillende keren een autoritje aankondigen door Rémy's mantel op het tafeltje te leggen.
Daarna zullen zijn ouders de verschillende activiteiten aankondigen die Rémy in de loop van de dag moet uivoeren om hem de overgangen te helpen begrijpen en accepteren.

Hulp bieden

Wanneer de kookwekker belt, brengen Rémy's ouders hem naar het tafeltje en wijzen ze op het voorwerp.

Belonen

Wanneer Rémy tijdens het oefenen aan de volgende activiteit begint zonder te huilen, krijgt hij een rozijn en wordt hij geprezen door zijn ouders.
Zodra de overgangen vlot verlopen, zullen zijn ouders hem geen rozijnen meer geven maar hem enkel feliciteren.

En daarna...

Een eenvoudig dagschema met miniatuurvoorwerpen of voorwerpkaarten maken zodat Rémy goed kan begrijpen wat er gaat gebeuren.