Ik ben niet tevreden over de dienstverlening van een voorziening of dienst gesubsidieerd door het VAPH. Wat kan ik doen?

Elke voorziening of dienst gesubsidieerd door het VAPH moet een klachtenbehandelingprocedure en een klachtencommissie hebben waar ook de gebruikers in vertegenwoordigd zijn. De klachtenprocedure van de voorziening kan je nalezen in het charter van collectieve rechten en plichten (ook gekend als ‘reglement van orde’). Dit charter ontvangt de persoon met de handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger bij de start van de opvang of begeleiding. In het document worden de wederzijde rechten en verplichtingen omschreven: opnamevoorwaarden, omstandigheden van eventueel ontslag, inspraakmogelijkheden en ook de klachtenprocedure.

Hoe verloopt een klachtenprocedure?

Als eerste stap adviseren we om elke bemerking, suggestie of ontevredenheid met een medewerker van de voorziening of dienst te bespreken. Je kan een onderhoud vragen met de directeur, de kwaliteitscoördinator of een andere medewerker van de voorziening.

Kom je niet tot een overeenkomst of oplossing tijdens of na het persoonlijk contact dan kan je een schriftelijke klacht indienen ter attentie van de directie. Binnen de 30 dagen ontvang je een schriftelijk antwoord.

Ben je niet tevreden met het antwoord dan kan je een brief richten aan de interne klachtencommissie van de voorziening. Deze commissie nodigt je eventueel uit voor een gesprek. Ook zij brengen binnen de 30 dagen schriftelijk op de hoogte van hun beslissing.

Gaat de klacht over het ontslag van de persoon met een handicap door een voorziening of dienst dan mag je de klacht onmiddellijk aan de interne klachtencommissie van de voorziening of dienst richten.

Indien de afhandeling van de klacht door de voorziening geen voldoening geeft dan kan je schrijven naar de Klachtendienst van het VAPH. Deze gaat na of de voorziening al dan niet de reglementering heeft nageleefd.

Ben je niet tevreden over de behandeling van de klacht door de Klachtendienst van het VAPH of door het agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dan kan je schrijven naar de Vlaamse Ombudsdienst. Deze dienst gaat na of jouw klacht correct werd behandeld. Je ontvangt binnen de 45 kalenderdag hun conclusie.

Informatie en advies

Als je lid bent van een gebruikersvereniging kan je er terecht voor informatie en advies. Volgende gebruikersverenigingen geven sociaal-juridische bijstand:

  • Kando
  • Dito
  • Similes, vereniging voor gezinsleden en betrokkenen van personen met psychiatrische problemen