Vlaamse Ombudsdienst

Wat is het?

Taken van de Vlaamse Ombudsdienst:

 • Klachten onderzoeken en bemiddelen over de handeling en de werking van de Vlaamse overheidsdiensten.
 • Doorverwijzen wanneer de klacht niet door de Vlaamse Ombudsdienst behandeld kan worden.
 • Voorstellen en aanbevelingen formuleren om de dienstverlening van de Vlaamse overheidsdiensten te verbeteren.
 • Meldingen van medewerkers van de Vlaamse overheid over hun eigen dienst onderzoeken en hen beschermen.
 • Toezien op de naleving van de deontologische code van de Vlaamse volksvertegenwoordiger.

Kosten

De behandeling van je klacht is gratis.

Voor wie?

De Vlaamse Ombudsdienst is er voor iedere burger die een klacht heeft over een Vlaamse Overheidsdienst. Je moet wel al contact opgenomen hebben met de dienst waarover je klaagt. Deze dienst moet dus jouw klacht al kennen.

Hoe aanmelden?

 • Mailen:klachten@vlaamseombudsdienst.be
 • Het klachtenformulier gebruiken.
 • Bellen of faxen:
  Tel.: 02 552 48 48
  Gratis nummer: 0800 240 50
  Fax: 02 552 48 00
 • Klacht met de post opsturen naar:
  Vlaamse Ombudsdienst
  Leuvenseweg 86
  1000 Brussel
 • Een afspraak maken en langsgaan
  Elke werkdag van 9 tot 18 uur en op vrijdag tot 17
  De Vlaamse Ombudsdienst is gehuisvest in het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, dat je op deze plattegrond vindt.
  Je kunt ook vragen om een persoonlijke afspraak in jouw provinciehoofdplaats.

Je bezorgt de Vlaamse Ombudsdienst volgende gegevens:

 • je naam, adres en telefoonnummer(s)
 • wanneer je telefonische bereikbaar bent
 • over welke Vlaamse overheidsdienst je klaagt
 • een beschrijving wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is
 • de reden waarom je daarover klaagt
 • hoe de overheidsdienst op jouw klacht heeft gereageerd
 • stuur fotokopieën mee van alle stukken die voor jouw klacht van belang zijn

Vlaamse Ombudsdienst

Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Tel.: 02 552 48 48
Gratis nummer: 0800 240 50
Fax: 02 552 48 00
E-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be  
Website: www.vlaamseombudsdienst.be