Mijn kind kan niet zelfstandig wonen. Wat zijn de mogelijkheden?

Woonondersteuning, verblijf in een VAPH-voorziening

Je wordt naast de overnachting ook ’s avonds (verzorging en avondmaal) en ’s ochtends (verzorging en ontbijt) ondersteund. Woonondersteuning kan geboden worden in verschillende woonvormen zoals een groepswoning of een studio. Deze ondersteuning kan zowel voltijds (week en weekend), deeltijds (bv. 3 nachten per week blijven slapen) als tijdelijk (bv. per jaar 3 weken logeren) geboden worden.

Via Rechtsreeks Toegankelijke Hulp kan je maximaal 61 per jaar overnachten in een VAPH-voorziening en indien er meer nachten nodig zijn, heb je een Persoonvolgend Budget nodig.

Dagondersteuning of dagopvang in een VAPH-voorziening

Dagondersteuning wordt van 9u tot 17u geboden. Men biedt zinvolle dagbesteding aan zoals koken, creatieve activiteiten, zelfredzaam leren zijn, sociale vaardigheidstraining, werken in een werkplaats of atelier. Ook belevingsactviteiten zoals snoezelen, paardrijden, muziekbeleving, … kunnen tot het aanbod behoren.

Via Rechtsreeks Toegankelijke Hulp kan je maximaal 91 dagen per jaar genieten van dagondersteuning en indien er meer nodig zijn, heb je een Persoonvolgend Budget nodig.

Begeleiding

De begeleiding kan thuis geboden worden (mobiel) of je gaat voor de begeleiding naar een voorziening (ambulant). Zowel ouders met een volwassen zoon of dochter met een beperking als de persoon meteen beperking die alleen woont, kunnen hierop beroep doen. De begeleiding wordt afgestemd op de noden: hulp bij het huishouden, opvoedingsondersteuning kinderen, hulp bij administratieve zaken, hulp bij het budgetbeheer, begeleiding bij het indelen van de dag, hulp bij het invullen van de vrije tijd, …

Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kan je per jaar maximaal 51 ambulante begeleidingen of 36 mobiele begeleidingen krijgen. Indien er meer nodig is dan heb je een Persoonsvolgend Budget nodig.

Verblijf in een MFC

In een MFC wordt doorgaans ondersteuning geboden tot en met de leeftijd van 21 jaar. Onder specifieke voorwarden kan dit tot en met de leeftijd van 25 jaar verlengd worden. Lees meer op de website van het VAPH: klik hier 

Uitsluitend met een Persoonsvolgend Budget zijn volgende ondersteuningvormen mogelijk:

  • Individuele praktische hulp: een-op-een begeleiding bij algemene dagelijkse activiteiten wassen, eten, aankleden, praktische hulp op het werk, …
  • Globale individuele ondersteuning: een-op-eenbegeleiding voor meerdere levensdomeinen
  • Oproepbare permanentie: oproepen van een-op-een ondersteuning die binnen een bepaalde tijd niet planbaar is (bv. na een val hulp oproepen)

Thuiszorg

Er is in Vlaanderen een ruim en divers aanbod aan voorzieningen die verschillende vormen van verzorging en hulp bij de mensen thuis aanbieden. Dat gaat van hulp bij het huishouden tot lichaamsverzorging en verpleegkundige zorg.

Vergeet niet

Heb je het moeilijk om zelf inzicht te verkrijgen in de voor jou meest aangewezen soort(en) ondersteuning, al dan niet vanwege het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)? Vind je de weg niet in het ondersteuningsaanbod van het VAPH of van andere zorgaanbieders? Dan kan een Dienst Ondersteuningsplan (DOP) je wellicht helpen.

In de tool van Zorgwijs.be kan je zoeken naar het beschikbare aanbod van de VAPH-zorgaanbieders.

Klik hier voor een overzicht van beschikbare middelen wonen en dagbesteding voor volwassenen.