Rechtstreeks Toegankelijke Hulp - VAPH

Wat is het?

Uitgangspunt is dat sommige mensen met beperkte hulp zelfstandiger kunnen leven. Deze vorm van ondersteuning wil er eveneens voor zorgen dat mantelzorgers, zoals familie en vrienden, even minder belast worden.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp binnen het aanbod van het VAPH is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf. Je kan kiezen voor één van deze vormen of voor een combinatie.

Begeleiding

Begeleiding gebeurt in de vorm van individuele gesprekken met een begeleider. Een gesprek duurt 1 tot 2 uur. Een gesprek kan thuis (=mobiele begeleiding) of bij een VAPH-dienst of een VAPH-voorziening (=ambulante begeleiding) doorgaan.

De gesprekken kunnen over heel verschillende onderwerpen gaan. Enkele voorbeelden: de organisatie van je huishouden, je budget, je administratie, je werksituatie, leren zelfstandig wonen, relaties, de opvoeding van je kinderen, ...

Dagopvang

Bij dagopvang zorgt een VAPH-voorziening voor een zinvolle dagbesteding. Bijvoorbeeld: koken, creatieve activiteiten, zelfredzaam leren zijn of sociale vaardigheidstraining. Je kan van de dagopvang gebruikmaken tijdens de week en in het weekend. Je kan ook halve dagen komen.

Verblijf

Soms kan je thuis even niet terecht. In dat geval kan je beroep doen op een ‘verblijf’. Dit is een overnachting in een VAPH-voorziening waarbij je ook ’s avonds en ’s ochtends wordt ondersteund.

Je kan van een verblijf in een voorziening gebruikmaken tijdens de week en in het weekend.

Je kan per kalenderjaar maximaal 8 punten besten waarmee je terecht kan bij de zorgaanbieders van RTH. Die punten kan je verdelen zoals je wil: begeleiding, dagopvang en/of verblijf.

  • Ambulante begeleiding per sessie: 0,155 puntenwaarde
  • Mobiele begeleiding per sessie: 0,220 puntenwaarde
  • Dagopvang per dag: 0,087 puntenwaarde
  • Verblijf per nacht: 0,130 puntenwaarde

Met een rekentool kan je berekenen hoeveel punten je al gebruikt hebt en nagaan hoe je jouw punten kan verdelen over de verschillende RTH-vormen

Combinatiemogelijkheden

Wil je zowel overdag als ’s nachts opvang, dan kan je dagopvang en verblijf combineren. Dagopvang en verblijf zijn ook te combineren met begeleiding.

Je mag tijdelijk gebruik maken van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp in afwachting van meer intensieve niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning. Het is niet mogelijk om Rechtstreekse Toegankelijke Hulp met niet- rechtstreekse toegankelijke ondersteuning te combineren. Toegestane combinaties zijn een traject volgen bij een Dienst OndersteuningsPlan (DOP), genieten van Individuele materiële bijstand en kortdurende opvang of begeleiding in geval van een noodsituatie.

Voor wie?

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is er voor mensen die nood hebben aan beperkte, handicapspecifieke ondersteuning.

Voorwaarden:

  • jonger dan 65 jaar
  • verblijven in België
  • nog geen erkenning van het VAPH nodig, maar er moet wel minstens een vermoeden van een handicap zijn
  • nog geen ondersteuning van een VAPH-dienst of VAPH-voorziening (zie hierboven voor uitzonderingen)
  • nog geen Persoonlijk AssistentieBudget (PAB)

Hoe aanmelden?

Neem rechtstreeks contact op met een dienst of voorziening van het VAPH die Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aanbiedt. In de Wegwijzer VAPH-ondersteuning kan je gericht zoeken naar beschikbare ondersteuning van erkende aanbieders van RTH-hulp in jouw buurt. 

Alle thuisbegeleidingsdiensten bieden begeleiding aan die rechtstreeks toegankelijk is. 

VAPH

Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel
Tel. 02 225 84 11
Website www.vaph.be

RTH - VAPH

Vlaamse Infolijn 1700

Gratis bellen elke werkdag van 9u tot 19u