Dienst Ondersteuningsplan - DOP

Wat is het?

Een Dienst Ondersteuningsplan (DOP) kan je raadplegen wanneer je nog niet ingeschreven bent bij het VAPH en voor je een beroep doet op handicapspecifieke dienstverlening. Een DOP helpt om uit te maken hoe een persoon met een beperking zijn of haar leven wil inrichten en welke middelen er zijn om die wensen te realiseren.

Met het DOP kan men uitmaken welke zorg iemand met een beperking nodig heeft, en hoe die zorg zo inclusief mogelijk georganiseerd kan worden. Men bekijkt dus wat het sociaal netwerk van de persoon met de beperking te bieden heeft (of men kijkt hoe men een netwerk kan uitbouwen). Daarna wordt gekeken wat de reguliere diensten kunnen doen, zoals bijvoorbeeld gezinszorg of dienst die maaltijden aan huis leveren. Pas dan wordt gekeken welke handicapspecifieke ondersteuning nog nodig is.

Je krijgt maximaal 12 begeleidingen van 1 uur, gespreid over maximum 12 maanden. Heb je 12 begeleidingen gehad dan kan je opnieuw een aanvraag indienen en kan een nieuwe reeks van 12 begeleidingen opgestart worden en dit indien er in het leven van de persoon iets veranderd is (bv. een scheiding, werkloos geworden, niet meer thuis wonen, ...) of dat je een nieuwe vraag hebt die nog niet aan bod kwam tijdens de begeleiding

Kosten

De begeleiding is kosteloos.

Voor wie?

Voorwaarden:

  • Je bent jonger dan 65 jaar.
  • Je verblijft in België.
  • Je hoeft geen erkenning te hebben van het VAPH, maar er moet wel minstens een vermoeden van een handicap zijn.
  • Je hebt nog geen Persoonlijk AssistentieBudget (PAB) of PersoonGebonden Budget (PGB).
  • Je krijgt nog geen ondersteuning van een VAPH- dienst of VAPH-voorziening waarvoor een goedkeuring nodig is. Uitzondering: als je ouder dan 17 bent en door een minderjarigenvooziening ondersteund wordt, dan kan je wel bij een DOP terecht.
  • De combinatie met rechtstreeks toegangelijke hulp van het VAPH en met tegemoetkomingen voor hulpmiddelen van het VAPH is wel toegestaan.

Hoe aanmelden?

Neem telefonisch contact op met de dienst. Men zal je een afspraak geven voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

VAPH

Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel
Tel. 02 225 84 11
Fax 02 225 84 05
E-mail informatie@vaph.be
Website www.vaph.be
Informatie DOP en contactgegevens