Van welke financiële ondersteuning kan men genieten op vlak van wonen?

Hulpmiddelen VAPH

Je kunt aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een tegemoetkoming aanvragen voor aanpassingen aan de woning of voor aanvullende uitrustingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het plaatsen van een douche of een communicatiesysteem.

In een refertelijst vind je de hulpmiddelen die in aanmerking komen. Als je een woonaanpassing wilt laten realiseren die niet in de refertelijst vermeld staat dan kan je aan de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC) van het VAPH vragen om toch een tegemoetkoming te ontvangen. Je zult je vraag zeer goed moeten motiveren. De aanpassing moet wel minimum 250 euro kosten.

Premies

Als je een eigen huis wilt verbouwen, huren, kopen of een huis bouwen dan heb je misschien recht op een premie. Met de premiezoeker van de Vlaamse gemeenschap vind je alle premies die voor jou van toepassing zijn.

Sociale woningen en Vlaamse woonlening

Als je voldoet aan inkomens- en eigendomsvoorwaarden dan kan je een sociale woning aanvragen. Onder bepaalde voorwaarden kan je een Vlaamse Woonlening aanvragen. Voor alle belangrijke informatie en adressen kan je bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen terecht.

Vermindering onroerende voorheffing

Huurder van een woning

Een persoon met een handicap (verdienvermogen is verminderd met 1/3 of minder; arbeidsongeschiktheid erkend door het RIZIV; minstens 9 punten op zelfredzaamheid; handicap 66%) heeft recht op een forfaitaire vermindering van de onroerende voorheffing. Je moet dit samen met de eigenaar aanvragen in het sociaal huis van je gemeente. De verhuurder moet de vermindering één keer per jaar verrekenen met de huurprijs of uitbetalen aan de huurder.Ook als de huurder de woning inmiddels heeft verlaten, blijft hij recht hebben op de vermindering. De eigenaar moet het bedrag van de verkregen vermindering dan doorstorten aan de voormalige huurder.

Je kunt voor meer informatie terecht in een woonwinkel of de huisvestingsdienst van jouw gemeente of OCMW.

Eigenaar van de woning

Als je recht hebt op een vermindering dan krijg je als eigenaar de vermindering automatisch toegekend.