Hoe verloopt de aanvraagprocedure om toegang te krijgen tot ondersteuning (financiële steun, professionele begeleiding, …)?

De aanvraagprocedures dienen strikt gevolgd te worden. Deze verschillen naargelang de organisatie aan wie je een aanvraag richt. Doorgaans bestaat een procedure uit verschillende onderdelen en doorloop je volgende stappen:

 1. Verzamel alle vroegere verslagen. Het kan wenselijk zijn om alle nodige documenten te verzamelen alvorens het aanvraagformulier bij het gemeentehuis af te halen. Laat aan je arts (kinderarts, neuroloog, psychiater, …) weten dat je een aanvraag wil indienen. De arts moet formulieren invullen. Verzeker je ervan dat de arts de nodige tijd heeft. 
 2. Registratie van de aanvraag. Om te weten welke organisatie je dient te contacteren: klik hier.
 3. Een zo volledig mogelijk dossier samenstellen, met onder meer: 
  • diagnostisch verslag
  • medische verslagen van de huisarts , psychiater, neuroloog, … (medicatiegebruik, observaties, evaluatie van fysieke beperkingen, …) 
  • verslagen of verklaringen van beroepskrachten (CLB-medewerker, specialist of arts, …) of anderen (vertrouwenspersoon, familie, ouders, …) die zicht hebben op de situatie op school, thuis en op het werk. Deze kunnen verduidelijken welke inspanningen nodig zijn voor het welzijn en goed functioneren van de persoon met autisme. Verklaringen van diverse mensen die nauw betrokken zijn bij de ondersteuning van de aanvrager in de vrije tijd, in de verzorging, …
 4. Je dossier wordt door de organisatie geëvalueerd. Voor sommige aanvragen moet je voor een evaluatie bij een controlearts langsgaan. 
 5. Je ontvangt een verslag met de beslissing van het evaluatieteam.

De specifieke procedures van de FOD – DG personen met een Handicap en Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH) kan je in de respectievelijke fiches lezen.

De aanvraagprocedure om beroep te kunnen doen op tewerkstellingsmaatregelen lees je in de fiche ‘Arbeidshandicap’.

Vergeet niet

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp: dit is beperkte handicapspecifieke ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen.