Ik wil zicht krijgen hoe mijn kind later kan wonen? Wie kan me daarbij helpen?

Wil je samen met beroepskrachten nadenken over de toekomst van je kind? Volgende diensten kunnen je daarbij helpen:

Thuisbegeleiding

De thuisbegeleiding is gericht op de totale ontwikkeling van de persoon met autisme en zijn gezin, ook bevorderen van zelfstandigheid en voorbereiden op het vertrek van het ouderlijk huis kunnen focus van de ondersteuning zijn. Ze kunnen je eveneens informeren over mogelijke ondersteuningsvormen en woonvormen.

LUS vzw

Bij LUS vzw kan je terecht voor ondermeer netwerkgroepen. Dit is een proces waarin een persoon met een beperking samen met mensen uit zijn sociaal netwerk - familie, vrienden, buren… - uitstippelt hoe hij zijn leven wil organiseren. Een beropeskracht faciliteert het proces. De centrale persoon kan op elk moment terugvallen op deze kring van mensen die hem ondersteunen om de plannen ook te realiseren.

Dienst Ondersteuningsplan (DOP)

Een DOP kan je raadplegen wanneer je nog niet ingeschreven bent bij het VAPH en voor je een beroep doet op handicapspecifieke dienstverlening. Een DOP helpt om uit te maken hoe een persoon met een beperking zijn of haar leven wil inrichten en welke middelen er zijn om die wensen te realiseren.

Met het DOP kan men uitmaken welke zorg iemand met een beperking nodig heeft, en hoe die zorg zo inclusief mogelijk georganiseerd kan worden. Men bekijkt dus wat het sociaal netwerk van de persoon met de beperking te bieden heeft (of men kijkt hoe men een netwerk kan uitbreiden). Daarna wordt gekeken wat de reguliere diensten kunnen doen, zoals gezinszorg of dienst die maaltijden aan huis leveren. Pas dan wordt gekeken welke handicapspecifieke ondersteuning nog nodig is.

BrAP

Nederlandstaligen die in Brussel wonen kunnen met hun vragen terecht bij het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap (BrAP). Ze helpen je om de weg naar gepaste zorgverlening te vinden. De dienstverlening is gratis en houdt geen verplichtingen in.

Maatschappelijke of sociale diensten

Vraag informatie in de sociale of maatschappelijke dienst waar je kind school loopt of een internaat als je kind er verblijft.

In een dienst maatschappelijk werk van de ziekenfondsen kan je terecht voor ondermeer informatie over de ondersteuningsvormen van het VAPH en over thuiszorg.

Vergeet niet

Ook al is je kind nog niet meerderjarig, toch kan een overzicht van beperkingen en mogelijkheden nuttig zijn voor de toekomst. Vaardigheden die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te wonen, kunnen al aangeleerd worden. Je kunt hiervoor de Checklist Praktische Vaardigheden Wonen gebruiken.

Nadenken over de toekomst doe je samen met de persoon met autisme, de ouders, het sociale netwerk en eventueel met de ondersteuning van beroepskrachten.