Begeleid wonen

Wat is het?

Je woont volledig zelfstandig en krijgt begeleiding*. Het aantal begeleidingen kan variëren van één keer tot meerdere keren per week. De dienst kan ook begeleiding aanbieden aan meerdere personen met een handicap die samen een huis delen. Samen met de begeleider wordt besproken welke hulp jij wilt. De ondersteuning kan op vlak van administratie, dagbesteding, opleiding, vrije tijd, huishouden, mobiliteit, budgetbeheer, gezondheid, … Ondersteuning kan ook op psychosociaal vlak, bijvoorbeeld relaties, sociale contacten en opvoeding van kinderen.

Een begeleider komt aan huis of jij gaat naar de dienst die de begeleiding aanbiedt.

*VAPH biedt nog 3 ondersteuningsvormen aan, waaronder 'Begeleiding'. Daaronder vallen deze vormen van odnersteuning:

 • Psychosociale begeleiding
  Hulp bij het plannen van de dag, het organiseren van het huishouden, of begeleiding bij het doornemen van de post of het betalen van facturen. Ook advies rond relaties of opvoedingsondersteuning voor je kinderen is mogelijk. Je kan met de zorgaanbieder afspreken dat de begeleider altijd bij je langskomt voor de begeleiding of dat je een aantal zaken telefonisch bespreekt.
 • Praktische hulp
  Een begeleider komt bij je aan huis om je te helpen bij dagelijkse activiteiten, zoals aankleden, koken en helpen bij verplaatsingen.
 • Oproepbare permanentie
  Het is ook mogelijk om aan te sluiten op een oproepsysteem waarbij de zorgaanbieder garandeert dat er binnen een korte termijn iemand bij je langskomt om je te helpen.

 • Globale individuele ondersteuning
  Heb je zowel praktische hulp als psychosociale begeleiding nodig, dan kan een begeleider je helpen om een aantal activiteiten te organiseren of een aantal praktische taken over te nemen. 

Voor wie?

 • Meerderjarigen (minimum 18 jaar) met een verstandelijke, motorische en / of visuele handicap, een niet-aangeboren hersenletsel of autisme. Je kan ook begeleiding aanvragen indien er een vermoeden van een handicap is.
 • Je woont zelfstandig (eigen huis of huurhuis) of je wenst zelfstandig te wonen. Je kan alleen wonen of samen met een partner wonen, al dan niet met kinderen.
 • Je hebt een regelmatige bron van inkomsten (loon, werkloosheidsuitkering, vervangingsinkomen, bestaansminimum, …)
 • Je hebt geen permanente nood aan ondersteuning voor algemene dagelijkse levensverrichtingen (eten, hygiëne, aan- en uitkleden, …).

Hoe aanvragen?

Indien je beperkte handicapspecifieke hulp in de vorm van begeleiding wil dan neem je rechtstreeks contact op met een dienst die Rechtsreeks Toegangelijke Hulp aanbiedt onder de vorm van 'begeleiding'. Klik hier voor de adressen van RTH-aanbieders.

Heb je nood aan intensieve langdurige begeleiding dan vraag je een Persoonsvolgend Budget aan.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel
Tel.: 02 225 84 11
Fax: 02 225 84 05
E-mail: informatie@vaph.be
Website:www.vaph.be