Thuisbegeleiding voor personen met autisme

Wat bieden ze?

Thuisbegeleiding biedt (opvoedings)ondersteuning aan gezinnen met een kind, adolescent of volwassenen met autisme.

Groepsbegeleiding voor ouders van kinderen met autisme met en normale begaafdheid, ouders van een kind met autisme en een verstandelijke beperking en ouders van adolescenten met autisme.

Bezoekouderwerking waarbij bezoekouders als ervaringsdeskundigen andere ouders bijstaan in de omgang met hun kind.

Zorgconsulentschap richt zich tot personen met autisme die een goedkeuring hebben voor een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB). De zorgconsulent stelt samen met de budgethouder een assistentieplan op, volgt de uitvoering ervan op, ondersteunt en stuurt zo nodig bij.

Broers- en zussenwerking organiseert brussencursussen met als doel kennis bij te brengen over het autisme van broer of zus en om belevingen uit te wisselen over het brus zijn. De brussenactiviteiten richten zich tot kinderen en zijn bedoeld om in een speels kader ongedwongen kind te kunnen zijn tussen andere kinderen die een broer of zus met autisme hebben

Praktische Pedagogische Ondersteuning wil ouders van kinderen met autisme gedeeltelijk ontlasten in hun specifieke opvoedingstaak door praktische ondersteuning aan huis te bieden. Tevens willen we kinderen, jongeren en volwassenen met autisme begeleiden bij allerlei dagelijkse activiteiten. Concreet kan dit betekenen: specifieke oppas voor jonge kinderen met autisme, aanbieden van aangepaste vrijetijdsactiviteiten (zoals sport & spel), naar de film gaan, introductie in jeugdbeweging of club, iets gaan drinken, ..., tijdelijke ondersteuning bij huiswerk, samen boodschappen doen, samen kamer opruimen, ...

Grootouderwerking voor grootouders die inzichten willen opdoen zodat ze hun kinderen kunnen ondersteunen bij hun bijzondere opvoedingstaak.

Vrijetijdswerking voor jongeren en volwassenen voor wie vrijetijdsituaties probleemsituaties zijn.

Sinds 2013 is het mogelijk om binnen de erkenning thuisbegeleiding via outreach de opgebouwde specifieke kennis over autisme door te geven aan iedereen die nood heeft aan ondersteuning in het omgaan met mensen met autisme. Hierbij denken we aan allerlei maatschappelijke diensten, instanties en organisaties, mantelzorgers en  diensten uit belendende sectoren. Op deze manier zetten we onze expertise optimaal in ten dienste van de inclusie van personen met autisme.

Het zorgaanbod kan verschillen naargelang de dienst. Alle informatie is te vinden op de websites van de thuisbegeleidingsdiensten (zie hieronder ‘Meer informatie’).

Kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en een verstandelijke beperking kunnen ook beroep doen op een thuisbegeleidingsdienst voor personen met een verstandelijke beperking. Deze diensten hebben ook heel wat ervaring met personen met autisme.

Voor wie?

Gezinnen met een persoon met autisme en zelfstandig wonende volwassenen met autisme.

Hoe aanmelden?

Thuisbegeleiding kan starten indien er vooraf een diagnose 'autismespectrumstoornis' werd vastgesteld.

Ouders en personen met autisme kunnen telefonisch aanmelden waarna een intakegesprek plaatsvindt.

Je kan voor sommige thuisbegeleidingsdiensten een elektronisch aanmeldingsformulier op de website van de thuisbegeleidingsdienst invullen en verzenden, waarna je gecontacteerd wordt voor een intakegesprek.

Thuisbegeleidingsdiensten voor personen met autisme

 

West-Vlaanderen

Antwerpen, Vlaams Brabant en Brussels Hoofdstedelijk gewest

Oost-Vlaanderen

Limburg

Mobiele begeleiding voor mensen met autisme en andere doelgroepen

Mobiele begeleiding wil zeggen dat ze aan huis komen voor de ondersteuning. Het aanbod is minder uitgebreid dan het aanbod van de thuisbegeleidingsdiensten specifiek voor mensen met autisme hierboven vermeld. 

In de Wegwijzer VAPH-ondersteuning kan je op zoek gaan naar het beschikbare aanbod van de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in jouw buurt. Verfijn je opdracht door 'Mobiele ondersteuning' en 'Autisme' aan te vinken. 

Multifunctioneel Centrum - MFC

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. De begeleiding kan aan huis gebeuren. 

Op zoek naar ervaringen?

Neem een kijkje op de website van de Vlaamse Vereniging Autisme of bel naar de Autismetelefoon 078/152.252