Waar kan mijn kind begeleiding krijgen om taalontwikkeling en communicatie te stimuleren?

Logopedie zelfstandige (groeps)praktijk

De taak van een logopedist bestaat in het opsporen, onderzoeken en behandelen van allerlei stoornissen op gebied van spraak, taal, stem en gehoor en in het optimaal leren gebruiken van deze basisfuncties. De logopedist houdt zich ook bezig met de werking van de mond, lippen, tong en de spieren die nodig zijn om klanken te maken of woorden te vormen. Ook problemen met slikken (eten en drinken) en ademhaling worden door logopedisten behandeld.

Een logopedist kan ook bij communicatiebeperkingen begeleiding bieden. Communicatie is meer dan praten alleen: taal, spraak, lezen, schrijven, gebaren, ondersteunende communicatiesystemen…

Logopedisten of logopedische centra kunnen specialisaties hebben zoals spraakstoornissen, taalstoornissen, stemstoornissen, slikstoornissen, aandachtstoornissen, stotteren, …

Centrum voor Ambulante Revalidatie

In een revalidatiecentrum is logopedische behandeling een onderdeel van het multidisciplinair aanbod.

Scholen voor buitengewoon onderwijs

Een logopedische behandeling (diagnostiek en therapie) kan tijdens de lesuren aangeboden worden. Vraag meer informatie in de school van je kind.

Vergeet niet

Je kan thuis veel oefenen met je kind. Vraag eventueel advies aan beroepskrachten hoe je jouw kind kan ondersteunen, welk alternatief communicatiesysteem nuttig kan zijn en hoe je het thuis kan gebruiken, …

In het deel ‘Mijn kind helpen in zijn ontwikkeling’ kan je meer lezen over communicatie bevorderen, alternatieve communicatiesystemen, sociale taalvaardigheden bevorderen, … Lees meer: Zich uitdrukken