Ik zoek opvang voor of na de schooluren, wat zijn de mogelijkheden?

Naschoolse opvang - Kind en Gezin

Kind en Gezin biedt zelf geen opvang aan maar houdt toezicht en controleert de kwaliteit van de kinderopvang. Er zijn verschillende mogelijkheden voor naschoolse opvang in voorzieningen erkend door Kind en Gezin:

  • Erkend initiatief voor buitenschoolse opvang of IBO: kleuters en kinderen van de lagere school worden voor en na de schooluren en tijdens vakantiedagen opgevangen. Je betaalt een prijs die tussen de wettelijke grenzen ligt.
  • Zelfstandige buitenschoolse opvangvoorziening: kleuters en kinderen van de lagere school worden voor en na de schooluren en tijdens vakantiedagen opgevangen. De opvang werkt op zelfstandige basis en bepaalt zelf de prijs voor de opvang.
  • Buitenschoolse opvang in een erkend kinderdagverblijf: schoolgaande kinderen worden opgevangen door een kinderdagverblijf erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. De kostprijs is wettelijk geregeld en houdt rekening met je inkomen.
  • Onthaalouder aangesloten bij een dienst voor onthaalouders: kinderen worden door een onthaalouder in en gezinswoning opgevangen. De onthaalouders worden begeleid door een dienst voor onthaalouders erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. De kostprijs is wettelijk geregeld en houdt rekening met je inkomen.
  • Zelfstandig kinderdagverblijf: het kinderdagverblijf werkt op zelfstandige basis en heeft een attest van toezicht van Kind en Gezin. Het kinderdagverblijf bepaalt zelf de prijs voor de opvang.Zelfstandige onthaalouder: kinderen worden opgevangen door een onthaalouder in een gezinswoning. De onthaalouder bezit een attest van toezicht van Kind en Gezin. De kostprijs is ofwel wettelijk geregeld en houdt rekening met je inkomen, ofwel betaal je een prijs die de onthaalouder zelf vastlegt.
  • Lokale dienst voor buurtgerichte buitenschoolse opvang: kinderen worden opgevangen in een kleinschalige kinderopvang waar ouders en kinderen uit de buurt terecht kunnen. De kostprijs is afhankelijk van je inkomen.

Neem contact op met Lokaal Loket Kinderopvang wanneer je op zoek bent naar opvang. Ze helpen je met het zoeken naar de gepaste opvang in jouw buurt of verwijzen je door naar een andere organisatie.

Ferm -  Kinderopvang

Ferm organiseert Buitenschoolse Opvang. Schoolkinderen tot en met het 6de leerjaar kunnen er voor en na de schooltijd, op woensdagnamiddagen, tijdens schoolvakantie en op snipperdagen terecht. Je kan met je vragen over opvang op werkdagen tussen 9u en 14u bellen naar het nummer 070/24 60 41.

Multi-functioneel centrum (MFC)

Je kind kan tijdens de klasvrije uren verblijven in een aangepaste leefgroep in een semi-internaat. Een leefgroepruimte is huiselijk ingericht met tafels, een zithoek, speelhoek, computerhoek, … De kinderen eten het middagmaal en vieruurtje in de leefgroep.

Er wordt nauw samengewerkt met de school en de ouders. Er zijn vaste contactmomenten waarop je uitgenodigd wordt en bij het brengen en afhalen van je kind kan je met de begeleider praten. Heb je nood aan meer ondersteuning, vraag naar de mogelijkheden.

WIJK-werken

Met wijk-werkcheques kan je een wijk-werker betalen voor kinderopvang bij jou thuis en/of huistaakbegeleiding. 

Vergeet niet

Websites van gemeentes of steden geven veelal gedetailleerde informatie waar je voor kinderopvang terecht kan.

Sommige verenigingen organiseren na school of woensdagnamiddag recreatieve, sportieve of culturele activiteiten. Vraag de school van je kind of de jeugddienst van je gemeente naar de mogelijkheden. Meer lezen: Vrijetijdsbesteding

Vraag iemand die je kent (buren, ouders van kinderen van dezelfde school als jouw kind, …) om (beurtelings) je kind naar school te brengen of af te halen.