Wijk-werken voor particulieren

Wat is het?

Met wijk-werkcheques kan je een wijk-werker betalen voor:

  • kleine herstellings- en onderhoudswerken aan de woning die door professionelen worden geweigerd omwille van hun gering belang: schilderen, behangen, kleine klusjes, …
  • klein tuinonderhoud: gras maaien, onkruid wieden, kleine snoeiwerken, spitten, zaaien, planten, …
  • ondersteuning en hulp bij begeleiding van kinderen, zieken, bejaarden: kinderopvang, huistaakbegeleiding, gezelschap bieden, vergezellen naar activiteiten, …
  • Ondersteuning van personen bij huishoudelijke taken: wassen, strijken, koken, klein naaiwerk, grote kuis, …

Elke gemeente kan beslissen welke activiteiten ze uit de Vlaamse activiteitenlijst wijk-werken ze toelaten en welke niet. Bekijk welke activiteiten er in jouw gemeente toegelaten zijn: klik hier.

Biedt de gemeente de activiteit die je wil laten uitvoeren niet aan? Vraag dan aan je wijk-werkorganisator of deze activiteit ook opgenomen kan worden. De contactgegevens van jouw wijk-werkorganisator: klik hier. 

Kosten

Je wijk-werkorganisator bepaalt hoeveel een wijk-werkcheque kost. Bekijk hoeveel een cheque kost bij jouw organisator.

Voor wie?

Er zijn 5 categorieën :

  • Privépersonen (de informatie van deze fiche is enkel bedoeld voor privépersonen)
  • Lokale besturen: gemeenten en OCMW
  • Vzw’s en andere niet-commerciële verenigingen
  • Onderwijsinstellingen
  • Landbouw- en tuinbouwsectoren

Hoe aanmelden?

Meld je online aan.

Alle details kan je lezen de gebruikersgids die je op deze pagina kan downloaden: klik hier.