Kan mijn kind met autisme terecht in een gewone organisatie voor vrijetijdsbesteding?

In de reguliere vrijetijdsorganisaties zal je kind met autisme in principe welkom zijn maar doorgaans verwacht men dat je kind zich in de gewone werking goed kan inpassen zonder extra ondersteuning of begeleiders. Als dit toch niet zo evident is voor je kind wil dit nog niet zeggen dat het onmogelijk kan deelnemen. Sommige verantwoordelijken of monitoren zijn immers bereid om dit wel mogelijk te maken maar weten misschien niet hoe. Inspanningen van jouw kant kunnen een succesvol verloop bevorderen. Sleutelwoorden voor het succes zijn informeren, voorbereiden en samenwerken.

Vergeet niet

Breng de verantwoordelijken, jeugdwerkers of monitoren op de hoogte dat je kind autisme heeft. Maak dit zo concreet mogelijk. Geef niet enkel informatie over de moeilijkheden maar spreek eveneens over de mogelijkheden, de talenten en interesses van je kind. Maak duidelijk wat zij kunnen doen of best vermijden zodat het voor beiden een fijne tijd kan zijn. Je kan hiervoor De Wegwijzer gebruiken.

Vraag veel informatie zodat je jouw kind kan voorbereiden. Wie zal je kind begeleiden? Welke activiteiten staan op het programma? Wat zijn de praktische voorwaarden (plaats, uur, benodigd materiaal, aangepaste kleding)? Hoe groot is de groep?

Bekijk samen met de leiding of verantwoordelijke wie vertrouwenspersoon of aanspreekpunt kan zijn voor je kind. Iemand waarop jouw kind kan terugvallen wanneer het zich onveilig voelt. Iemand bij wie het met vragen terecht kan.

Vele kinderen vinden het leuk om andere kinderen te helpen. Een jongere van de groep kan je kind wegwijs maken in de (nieuwe) omgeving, nagaan of alle nodige materiaal voorhanden is, aansporen om de groep te volgen, vragen om samen te spelen, een opdracht nog eens herhalen, …

Ga vooraf samen met je kind eens kijken. Je kan vragen of je het terrein, het clubhuis en de omgeving eerst eens rustig mag bekijken zonder dat er activiteiten zijn.

Eens je kind aansluit bij een groep of club kan extra verduidelijking wenselijk zijn: extra organiseren en voorbereiden zodat de vrije tijd een duidelijk gegeven wordt waarin je kind met autisme weet wat hij gaat doen, hoe hij het doet en hoe lang die activiteit gaat duren.

Kijk samen met de verantwoordelijken welke visualisaties gebruikt kunnen worden om de activiteiten of de werking voor uw kind te verhelderen. Zo kunnen bijvoorbeeld de foto’s van de begeleiders die aanwezig zijn opgehangen worden. De begeleider kan de verschillende activiteiten van de dag op een blad schrijven en ophangen. Meer lezen over visualisatie: Het dagelijkse leven begrijpelijk maken.

Indien je kind een alternatief communicatiesysteem gebruikt, laat het dan zien aan de begeleiders of monitoren en leg hen uit hoe ze het in bepaalde omstandigheden kunnen gebruiken.

Een festival of sportevenement bijwonen, kan een ware uitdaging zijn voor mensen met autisme. Sommige organisatoren hebben extra aandacht voor personen met een handicap. Je kan met je vragen terecht bij Intro. Ze kunnen eventueel ook zorgen voor persoonlijke begeleiding door een vrijwilliger. Je vindt alle nuttige informatie en een kalender met toegankelijke evenementen op de website van Inter.