Waar vind je kinderopvang voor kinderen met extra zorgbehoeften?

Inclusief kinderdagverblijf in samenwerking met een revalidatiecentrum

In het dagverblijf zijn zowel kinderen die gewoon ontwikkelen als kinderen die anders ontwikkelen welkom. Er is een nauwe samenwerking met een centrum voor ambulante revalidatie en eventueel met andere externe voorzieningen en deskundigen. De kinderverzorgsters en opvoeders worden door het extern therapeutisch team ondersteund. De kinderen met extra zorgbehoeften krijgen de gepaste begeleiding van een multidisciplinair team van het revalidatiecentrum dat kan bestaan uit artsen, psychologen, logopedisten, audiologen, ergotherapeuten en kinesitherapeuten. Voorwaarde is evenwel dat het kind in aanmerking komt voor een multidisciplinair revalidatieprogramma.

In een hulpmiddel vind je de contactgegevens van de kinderdagverblijven die nauw samenwerken met een revalidatiecentrum.

Inclusieve kinderopvang

Kinderen die extra zorg nodig hebben kunnen terecht in inclusieve kinderopvang. Je kan op de website van Kind en Gezin zoeken naar specifieke opvang door criteria aan te vinken. Je kan bijvoorbeeld aanvinken dat je kind autisme of een ontwikkelingsvertraging heeft. De specifieke zorg die geboden wordt, kan evenwel verschillen.

In het hulpmiddel 'Op zoek naar inclusieve opvang: checklist' vind je enkele vragen die je eventueel tijdens een kennismakingsgesprek in de kinderopvang kan stellen.

Semi-internaat voor niet schoolgaanden

Kinderen verblijven er overdag en gaan iedere dag naar huis. De doelgroep zijn kinderen en jongeren (max. 21 jaar) met een verstandelijke beperking, autisme en bijkomend een verstandelijke beperking, motorische beperkingen en meervoudige beperkingen. In sommige semi-internaten voor niet schoolgaanden kunnen kinderen voor de leeftijd van 3 jaar terecht. Voor kinderen boven de 6 jaar is een vrijstelling van leerplicht nodig. Het doel is steeds de ontwikkeling maximaal stimuleren. De begeleiding van het kind door een multidisciplinair team wordt steeds gecombineerd met ondersteuning van het gezin.