Inclusieve kinderopvang

Wat is het?

Er zijn onthaalouders, kinderdagverblijven en initiatieven buitenschoolse opvang die zowel kinderen opvangen die gewoon ontwikkelen als kinderen die anders ontwikkelen en daardoor specifieke zorgbehoeftes hebben.

Het aanbod kan verschillen van ingaan op een individuele vraag van ouders tot een specifiek systematisch aanbod (zie: Gespecialiseerde inclusieve opvang)

Kosten

Afhankelijk van de soort opvang (kinderdagverblijf, zelfstandige onthaalouder, buitenschoolse opvang, …) hangt de prijs of van het gezinsinkomen of wordt de prijs door de opvangvoorziening bepaald. De opvangkosten kan je op je belastingsaangifte inbrengen.

Vraag of er een sociaal tarief is voor kinderen met specifieke zorgbehoeften. Vraag in het kinderdagverblijf of aan de onthaalouder wat in de prijs inbegrepen is en wat niet.

Voor wie?

Kinderen die gewoon ontwikkelen en kinderen met specifieke zorgbehoeften kunnen in de kinderopvang terecht

Hoe aanmelden?

Je kan op de website van Kind en Gezin zoeken naar specifieke opvang door criteria aan te vinken. Je kan bijvoorbeeld aanvinken dat je kind autisme of een ontwikkelingsvertraging heeft. De specifieke zorg die geboden wordt, kan evenwel verschillen. In het hulpmiddel 'Op zoek naar inclusieve opvang: checklist' vind je enkele vragen die je eventueel tijdens een kennismakingsgesprek in de kinderopvang kan stellen.

Laat je registreren op de wachtlijst van het kinderdagverblijf of bij de onthaalouder. Vraag of je een bezoek kan brengen aan het dagverblijf. Dit kan meestal na afspraak.

Opvang erkend door Kind en Gezin zijn voor een deel van de plaatsen gebonden aan voorrangregels:

  • kinderen van alleenstaande ouders
  • kinderen van ouders met een laag inkomen
  • kinderen die om pedagogische of sociale reden opvang nodig hebben
  • kinderen van wie broertje of zusje al in de opvangvoorziening opgevangen worden.

Naast deze voorrangsregels kan de opvangvoorziening nog andere voorrangregels hebben. Zo kan een inclusief kinderdagverblijf voorrang geven aan kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Ze kunnen eveneens de voorkeur geven aan kinderen van ouders die in de buurt wonen en ze kunnen met de inschrijvingsdatum rekening houden.

Kind en Gezin Hoofdzetel

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel: 02 533 12 11
Fax: 02 534 13 82
E-mail: info@kindengezin.be
Website: www.kindengezin.be

Je kan met al je vragen terecht bij de Kind en Gezin-Lijn 078 150 100, elke werkdag van 8 tot 20 uur.

Op zoek naar ervaringen?

Neem een kijkje op de website van de Vlaamse Vereniging Autisme of bel naar de Autismetelefoon 078 152 252.