Inclusief kinderdagverblijf in samenwerking met een revalidatiecentrum

Wat is het?

In een inclusief kinderdagverblijf zijn zowel kinderen met een extra zorgbehoefte als kinderen zonder die extra zorgbehoefte welkom.

Sommige inclusieve kinderdagverblijven hebben een nauwe samenwerking met een centrum voor ambulante revalidatie en eventueel ook met een thuisbegeleidingsdienst, een school voor buitengewoon onderwijs, CLB, …

De kinderverzorgsters en opvoeders worden door het therapeutisch team ondersteund. Het multidisciplinair team kan bestaan uit artsen, psychologen, logopedisten, audiologen, ergotherapeuten en kinesitherapeuten. De kinderen met extra zorgbehoeften krijgen de gepaste begeleiding en worden gestimuleerd in de ontwikkeling: verstandelijk, motorisch, sociaal-emotioneel, communicatie en zelfstandigheid. Voorwaarde is evenwel dat het kind in aanmerking komt voor een multidisciplinair revalidatieprogramma.

Je vindt deze kinderdagverblijven enkel in Oost- en West-Vlaanderen. Baby’s en peuters met extra zorgbehoeften die niet in deze kinderdagverblijven opgevangen worden, kunnen wel begeleiding krijgen in een centrum voor ambulante revalidatie als ze in aanmerking komen voor multidisciplinaire behandeling. Let wel, kinderen onder de 3 jaar behoren niet altijd tot de doelgroep van een revalidatiecentrum. Er zijn in Vlaanderen heel wat initiatieven voor inclusieve kinderopvang zonder de nauwe samenwerking met een revalidatiecentrum.

Kosten

Afhankelijk van de soort opvang hangt de prijs of van het gezinsinkomen of wordt de prijs door de opvangvoorziening bepaald. Vraag in het kinderdagverblijf of aan de onthaalouder wat in de prijs inbegrepen is en wat niet. De opvangkosten kan je op je belastingsaangifte inbrengen.

Onkosten voor de revalidatie worden verrekend met het revalidatiecentrum. Het grootste gedeelte van de kosten wordt betaald door het ziekenfonds en enkel het remgeld is ten laste van de cliënt.

Voor wie?

Voor kinderen met een ontwikkelingsvertraging, autisme, motorische handicap, visuele handicap, gehoorstoornis, chromosomale afwijking (bv. fragiel X, syndroom van Down), lichamelijke aandoening (bv. hartafwijking, muco, brandwonden, …), … of meer algemeen uitgedrukt ‘kinderen met extra zorgbehoeften’.

Hoe aanmelden?

Neem rechtstreeks contact op met het kinderdagverblijf en maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Opvang erkend door Kind en Gezien zijn voor een deel van de plaatsen gebonden aan voorrangregels:

  • kinderen van alleenstaande ouders
  • kinderen van ouders met een laag inkomen
  • kinderen die om pedagogische of sociale reden opvang nodig hebben
  • kinderen van wie broertje of zusje al in de opvangvoorziening opgevangen worden.

Naast deze voorrangsregels kan de opvangvoorziening nog andere voorrangregels hebben. Zo kan een inclusief kinderdagverblijf voorrang geven aan kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Ze kunnen eveneens de voorkeur geven aan kinderen van ouders die in de buurt wonen en ze kunnen met de inschrijvingsdatum rekening houden.

Federatie Centra Ambulante Revalidatie

Heb je vragen, waar je het antwoord niet op kan vinden? Wil je aanmelden in één van onze centra? Hier vind je alle contactinformatie van de centra.