Semi-internaat voor niet-schoolgaanden

Wat is het?

De nadruk ligt op verzorging en stimulatie van de basisfuncties. Het gaat dan ook om kinderen of jongeren die omwille van hun handicap niet naar school kunnen. Het doel is steeds de ontwikkeling maximaal te stimuleren en eventueel voor te bereiden op het buitengewoon onderwijs. De begeleiding van het kind door een multidisciplinair team wordt steeds gecombineerd met ondersteuning van het gezin. Er is tevens een medische opvolging binnen de voorziening.

De termen internaat en semi-internaat zijn respectievelijk vervangen door verblijf (enkel nacht) en schoolaanvullende dagopvang in een Multifunctioneel Centrum (MFC) . Daarnaast kan een MFC ook mobiele en ambulante begeleiding aanbieden. Bij mobiele begeleiding gaat men aan huis begeleiding geven, bij ambulante begeleiding komt de cliënt naar het MFC voor zijn begeleiding. De verandering houdt in dat men soepel op de vraag kan inspelen en vlot overgangen kan maken tussen dagopvang, verblijf en mobiele begeleiding én alles onderling combineren. Weliswaar als de beslissing van de intersectorale toegangspoort dit mogelijk maakt.

Voor wie?

De doelgroep zijn kinderen en jongeren (max. 21 jaar) met een verstandelijke beperking, autisme en bijkomend een verstandelijke beperking, motorische beperkingen en meervoudige beperkingen. Voor kinderen boven de 6 jaar is een vrijstelling van leerplicht nodig.

VAPH

Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel
Tel. 02 225 84 11
Fax 02 225 84 05
E-mail informatie@vaph.be
Website www.vaph.be