Kan mijn kind in het buitengewoon onderwijs een diploma behalen?

Buitengewoon basisonderwijs

Als de onderwijsinspectie de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan als gelijkwaardig beschouwd met de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs dan kan je in het buitengewoon basisonderwijs een getuigschrift basisonderwijs behalen. Dit is dan gelijkwaardig aan het getuigschrift gewoon basisonderwijs. In sommige types, bijvoorbeeld type 2 voor matige of ernstige verstandelijke beperking is het echter zo goed als onmogelijk.

Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO)

  • In de opleidingsvormen 1 en 2 kan de leerling een attest behalen.
  • In opleidingsvorm 3 zijn er volgende mogelijkheden:
    • de leerling kan een getuigschrift van de opleiding behalen
    • de leerling kan een getuigschrift van verworven competenties voor een afgerond geheel binnen een opleiding behalen, dat leidt tot reële inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Deze worden beschreven in opleidingsprofielen.
    • leerlingen die een alternerende beroepsopleiding volgen kunnen een getuigschrift behalen met de vermelding van de opleiding en de naam van de sector.
  • In opleidingsvorm 4 gelden dezelfde regels als in het gewoon onderwijs en bijgevolg kan de leerling een gelijkwaardig getuigschrift behalen.