Hoe verloopt een onderzoek bij een arts voor erkenning handicap en hoe kan ik me daarop voorbereiden?

Verhalen van ouders en volwassen met autisme leren ons dat een bezoek aan de evaluerende arts soms als negatief ervaren wordt. Zo vinden ze het onderzoek door de arts weleens ontoereikend en begrijpen ze niet altijd hoe een arts op basis van het relatief korte onderzoek conclusies kan formuleren. Ouders krijgen soms het gevoel ‘gestraft’ te worden als ze zelf al veel geïnvesteerd hebben in hun kind zodat het op moment van het onderzoek als zelfredzaam wordt gezien.

Als je je kind voorstelt, zal je waarschijnlijk vooral willen dat anderen een positief beeld krijgen. Voor evaluaties is het evenwel belangrijk dat de leden van de evaluatiecommissie, de arts of andere beroepskracht een reëel beeld krijgen. Om dit te bekomen is het goed dat je bedenkt wat je kind kan en doet wanneer het van jezelf of anderen geen hulp krijgt. Zo krijgt men bijvoorbeeld zicht op de werkelijke zelfstandigheid van je kind. Je maakt ook best duidelijk welke inspanningen jij en anderen in de omgeving doen om jouw kind te ondersteunen en welke hulpmiddelen gebruikt worden. Maar vergeet zeker niet te vermelden hoe bepaalde zaken verlopen indien bepaalde ondersteuning er niet zou zijn.

We willen je zeker niet ontmoedigen om een aanvraag in te dienen. We willen enkel verduidelijken dat een diagnose autisme niet automatisch de deuren opent voor financiële voordelen of tegemoetkomingen.

Vergeet niet

Zorg voor een zo volledig mogelijk dossier. Alle bijkomende problemen zoals bijvoorbeeld verminderd gehoor of zicht, astma, enz. bepalen mee de ‘eindscore’ die de invaliditeit bepaald. Laat voor alle bijkomende problemen een verslag opmaken door uw huisarts of specialist.

Bij volwassenen wordt geen invaliditeitspercentage toegekend maar wel een vermindering van verdienvermogen. Men kijkt dus welke kansen een persoon heeft op de gewone arbeidsmarkt. Men bekijkt het vermogen tot zelfredzaamheid en kent bepaalde punten toe.

Attesten blijven geldig tot de vervaldag van de medische beslissing. Een nieuwe evaluatie kan een andere uitkomst geven. Dit is niet zo vreemd. Je kind evolueert en kan bijleren wat de uitkomst in procenten of punten op de zelfredzaamheid kan beïnvloeden.

Een attest van het Federale Overheidsdienst (FOD) voor verhoogde kinderbijslag blijft maar geldig tot de 21ste verjaardag. Wanneer je een aanvraag voor een inkomensvervangende tegemoetkoming wilt indienen dan start je de procedure wanneer de persoon 20 jaar is geworden.

Je vindt veel nuttige informatie om je voor te bereiden op het bezoek aan de arts in de hulpmiddelenZorgtoeslag K&G of FOD aanvragen' en ‘Onderzoek arts FOD – Volwassenen’.