Stereotype bewegingen

Motorische repetitieve bewegingen zoals fladderen, schommelen en opspringen behoren tot de kenmerken van een autismespectrumstoornis. Mensen met autisme benoemen het steeds vaker als ‘stimmen’ waarmee ze zelfstimulerend gedrag bedoelen. 

De volgende personen verschijnen in dit videofragment