Naar toilet gaan

Visualiseren buitenshuis

Zich uitdrukken

Vragen om Tv te kijken

Boodschappen doen

Aan tafel iets vragen

Zich aankleden

Zich ‘s morgens klaarmaken

Koken en tafel dekken

Je huis onderhouden

De huisapotheek gebruiken

Uit eten gaan

Alleen spelen

Aan sport doen

Sociale Relaties bevorderen

Weinig gevarieerd eten

Wat is moeilijk gedrag?

Slapen in eigen bed

Moeilijk gedrag voorkomen

Medicatie, de oplossing?

Eetproblemen

De regels begrijpen

De regels aan tafel respecteren

De oorzaken van moeilijk gedrag