Zintuiglijke waarneming

Zintuiglijke interesses

Zich inleven in autisme

Weinig initiatief

Vreemd sociaal contact

Talenten

Stereotype bewegingen

Particulier taalgebruik

Oorzaken van autisme

Oogcontact

Nood aan routines en rituelen

Non-verbale communicatie

Gevolgen voor de omgeving

Gemis aan flexibiliteit

Emotionele wederkerigheid

Contextblindheid en informatieverwerking

Communicatie

Bijzondere interesses

Begrijpen van taal