Hoe kan ik een geschikte woonvorm voor mijn kind kiezen?

Er zijn meerdere criteria die mee bepalen wat de meest aangepaste woonvorm is:

  • de wensen en dromen van de persoon met autisme en die van de ouders
  • de mogelijkheden en beperkingen van de persoon met autisme
  • over- en ondergevoeligheden voor prikkels uit de omgeving
  • de nood aan praktische ondersteuning in het dagelijkse leven
  • de dagbesteding
  • de financiële middelen
  • toegang tot professionele begeleiding en hulpmiddelen
  • het sociaal netwerk van de persoon met autisme (wat hebben ze te bieden?)

Het grondig evalueren van de criteria is een belangrijke voorbereidende stap om een aangepaste keuze te maken. Je kunt een aantal hulpmiddelen gebruiken om een aantal criteria gedetailleerd in kaart te brengen:

Vergeet niet

Het kiezen van een woonvorm voor je kind is geen gemakkelijke opgave. Je kunt hierbij door beroepskrachten geholpen worden. Lees meer: Wie kan mij helpen bij de zoektocht naar een geschikte woonvorm?

Als je de wensen in kaart wilt breng, ga dan uit van de dromen van de persoon met autisme en denk niet in de eerste plaats aan wat je denkt dat (niet) mogelijk is.

Betrek de gezinsleden, familieleden of andere nauw betrokkenen erbij.

Bekijk de verschillende standpunten. Hoe zie je als ouder de ondersteuningsbehoefte en de mogelijkheden en hoe ziet de persoon met autisme dit zelf. Bekijk hoe je de eventuele ‘tegenstellingen’ met elkaar kunt verzoenen.

Gebruik de Checklist Praktische Vaardigheden Wonen om concrete doelstellingen te formuleren die haalbaar zijn op korte termijn. Bijvoorbeeld, de bus nemen, het ontbijt klaarmaken.

Ook al is je kind nog niet meerderjarig, toch kan een overzicht van beperkingen en mogelijkheden nuttig zijn voor de toekomst. Vaardigheden die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te wonen, kunnen al aangeleerd worden.