Wie kan mij helpen bij de zoektocht naar een geschikte woonvorm?

Zoek je hulp van beroepskrachten bij het zoeken naar een geschikte woonvorm? Volgende diensten kunnen je daarbij helpen:

LUS vzw

Bij LUS vzw kan je terecht voor ondermeer netwerkgroepen. Dit is een proces waarin een persoon met een handicap samen met mensen uit zijn sociaal netwerk - familie, vrienden, buren… - uitstippelt hoe hij zijn leven wil organiseren. De centrale persoon kan op elk moment terugvallen op deze kring van mensen die hem ondersteunen om de plannen ook te realiseren.

Diensten Ondersteuningsplan (DOP)

Een DOP kan je raadplegen wanneer je nog niet ingeschreven bent bij het VAPH en voor je een beroep doet op handicapspecifieke dienstverlening. Een DOP helpt om uit te maken hoe een persoon met een beperking zijn of haar leven wil inrichten en welke middelen er zijn om die wensen te realiseren.

Met het DOP kan men uitmaken welke zorg iemand met een beperking nodig heeft, en hoe die zorg zo inclusief mogelijk georganiseerd kan worden. Men bekijkt dus wat het sociaal netwerk van de persoon met de beperking te bieden heeft (of men kijkt hoe men een netwerk kan uitbreiden). Daarna wordt gekeken wat de reguliere diensten kunnen doen, zoals gezinszorg of dienst die maaltijden aan huis leveren. Pas dan wordt gekeken welke handicapspecifieke ondersteuning nog nodig is.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen. Begeleiding gebeurt in de vorm van inidividuele gesprekken met een begeleider. Een gesprek kan thuis of bij een VAPH-dienst of een VAPH-voorziening doogaan.

BrAP

Nederlandstaligen die in Brussel wonen kunnen met hun vragen terecht bij het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap (BrAP). Ze helpen je om de weg naar gepaste zorgverlening te vinden. De dienstverlening is gratis en houdt geen verplichtingen in.

Vergeet niet

Begin vroeg met je zoektocht naar een geschikte woonplek.

Laat de persoon met autisme zoveel als mogelijk meedenken en meedromen.

Laat je omringen door mensen (familie, vrienden, collega’s, …) die willen meedenken.