Wie kan me helpen om een crisis te voorkomen?

Huisarts

Neem contact op met je huisarts. De huisarts is op de hoogte van jouw medische en psychosociale geschiedenis.

Thuisbegeleidingsdienst Autisme

Thuisbegeleiding bieden ondersteuning aan gezinnen met een kind, adolescent of volwassenen met autisme.

Centrum Geestelijke Gezondheid

Een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) is gespecialiseerd in de behandeling van psychosociale, psychische of psychiatrische problemen. Een CGG werkt ambulant, dit wil zeggen dat je regelmatig op consultatie komt zonder te worden opgenomen.

Bij de aanmelding word je op de hoogte gebracht van de vermoedelijke wachttijd. Men streeft er evenwel naar om een eerste gesprek binnen de 2 weken te plannen. Men wil je immers zo snel mogelijk laten weten of de dienst je verder kan helpen.

Psychiater

Een psychiater is een arts die zich heeft gespecialiseerd heeft in de psychiatrie. De psychiater kan medicatie voorschrijven en opvolgen. Het psychiatrisch consult wordt gedeeltelijk terugbetaald. Niet iedere psychiater heeft expertise op vlak van autisme.

Psycholoog

Een psycholoog heeft een universitaire studie psychologie afgerond. Sommige psychologen werken in een zelfstandige (groeps)praktijk. Sommige psychologen hebben expertise op vlak van autisme. Er is geen terugbetaling door het RIZIV. Onder bepaalde voorwaarden worden prestaties van psychologen gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds. Vraag inlichtingen bij je ziekenfonds of raadpleeg de website van Klinische Psychologie voor een overzicht.

(Psycho-)therapeut

Opgelet, de titel therapeut is in ons land niet beschermd. Iedereen kan zich dus ‘therapeut’ noemen. Vraag bij een eerste contact naar diploma’s en werkervaring. Onder bepaalde voorwaarden worden prestaties van psychotherapeuten gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds. Vraag inlichtingen bij je ziekenfonds of raadpleeg de website van Klinische Psychologie voor een overzicht.

Auticoach

Een auticoach heeft expertise op vlak van autisme. De auticoach kan een zelfstandig psycholoog, orthopedagoog, (psycho)therapeut, psychologisch assistent of maatschappelijk werker zijn. Sommige werken in een groepspraktijk. Dit heeft als voordeel dat er overleg met collega's mogelijk is.

Persoonlijk netwerk

Bij een crisis is de balans tussen draagkracht en draaglast verstoord. De persoon zelf beschikt over onvoldoende draagkracht of probleemoplossende vaardigheden om de (toenemende) draaglast of problemen het hoofd te bieden. Steun ervaren uit de omgeving is een beschermende factor of kan preventief werken.

Vergeet niet

Indien medicatie een onderdeel is van de behandeling, is een opvolging hiervan noodzakelijk. Maak tijdig een afspraak, gezien de wachttijden voor een psychiatrisch consult.