Centrum Geestelijke Gezondheidszorg - CGG

Wat is het?

Een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) is gespecialiseerd in de behandeling van psychosociale, psychische of psychiatrische problemen. Een CGG werkt ambulant, dit wil zeggen dat je regelmatig op consultatie komt zonder te worden opgenomen.

In een team werken hulpverleners vanuit verschillende disciplines: psychiater, psychologen, maatschappelijk en psychologische assistenten. Het team streeft naar een optimale samenwerking met de school, CLB, huisarts en andere beroepskrachten rond de cliënt.

Verschillende vormen van behandeling in een CGG:

 • Psychosociale begeleiding: informatie, advies, psychologische en sociale begeleiding.
 • Psychotherapie: individueel, met de partner, gezin of in groep.
 • Psycho-educatie: informatie, uitwisseling tussen cliënten.
 • Medisch-psychiatrische behandeling: raadpleging bij een psychiater, voorschrijven en opvolgen van medicatie.

Er is een aparte werking volgens leeftijd (kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen) en volgens problematiek.

Autisme?

Voor diagnostiek naar autisme zullen de meeste centra doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst voor diagnostiek. Autisme sluit een behandeling in een CGG zeker niet uit. Focus van de behandeling kan een verwerking en begrijpen van de diagnose zijn of eventuele bijkomende problemen zoals depressie, angst en gedragsproblemen.

Kosten

Je betaalt een beperkt bijdrage en er is een bijzondere aandacht voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Voor een consultatie bij een psychiater gelden de tarieven volgens de overeenkomst tussen artsen en ziekenfonds.

Voor wie?

Voor mensen van alle leeftijden met psychische of psychiatrische problemen:

 • Emotionele problemen (angst, depressie, …).
 • Opvoedingsproblemen.
 • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme).
 • Problemen met alcohol, drugs, medicatie, gokken.
 • Gezins- en relatieproblemen.
 • Verwerking- en aanpassingsproblemen.
 • Slaap- en eetstoornissen.
 • Seksuele problemen.

 

Hoe aanmelden?

Je belt naar een centrum in je regio om een afspraak te maken. Je mag op eigen initiatief aanmelden, een doorverwijzing van een arts mag maar is niet noodzakelijk. Bij de aanmelding word je op de hoogte gebracht van de vermoedelijke wachttijd. Men streeft er evenwel naar om een eerste gesprek binnen de 2 weken te plannen. Men wil je immers zo snel mogelijk laten weten of de dienst je verder kan helpen.

Kaart met alle CGG-vestigingen en contactgegevens

klik hier