Wat kan ik doen als ik niet akkoord ga met de weigering tot inschrijving in de school van mijn keuze?

Vraag eerst om uitleg en vervolgens vraag je aan de schooldirectie om een bewijs met de mededing van niet-gerealiseerde inschrijving.

Vraag eventueel bij het Lokaal overlegplatform (LOP) om te bemiddelen. De aanvraag moet wel binnen de 10 dagen na de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Indien er in jouw gemeente geen LOP is dan kan je terecht bij een provinciale bemiddelingscel.

Indien je denkt dat je kind onterecht geweigerd werd dan kan je een klacht indienen bij de Commissie leerlingenrechten. Je doet dit binnen de 30 kalenderdagen na het ontvangen van de weigering of 30 dagen na de bemiddeling van het LOP. Je krijgt binnen de 21 dagen een oordeel van de Commissie. Meer informatie over hoe je een klacht kan indienen: klik hier. 

Is het oordeel negatief dan kan je beroep doen op het LOP om je te helpen bij het zoeken van een andere school.

Oordeelt de Commissie Leerlingenrechten dat de weigering ongegrond was dan kan de school een financiële sanctie krijgen (ook al wordt je kind alsnog ingeschreven). Moet je toch op zoek naar een andere school dan kan je ook in dit geval hulp vragen aan het LOP en/of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Indien je kind wordt geweigerd omdat je kind in de vorige secundaire school is uitgesloten voor slecht gedrag dan bemiddelt het LOP automatisch. Het LOP probeert samen met jou zo snel mogelijk een oplossing te vinden.