Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB

Wat is het?

In een CLB werken meerdere disciplines samen: arts, verpleegkundige, maatschappelijk werker, psychologische assistent, psycholoog, orthopedagoog en/of pedagoog. In sommige centra werken ook logopedisten of kinesisten.

Iedere school in België werkt samen met een CLB.

Je kan met diverse problemen bij het CLB terecht: je kind heeft problemen met lezen, schrijven, studeren, … je hebt vragen over een studierichting of studiekeuze. Je kind voelt zich niet goed op school door stress, faalangst, pestprobleem, …
Je hebt vragen over spijbelen, drugs, gezondheidsproblemen, … Je kan er ook terecht met je vragen over opvoeding.
Ze zoeken samen met jou naar oplossingen en geven advies.

Diagnostiek?

Een CLB is geen testcentrum. Je kan er bijvoorbeeld niet vragen om een intelligentietest bij je kind af te nemen. Indien je kind problemen heeft op school kan het team beslissen om je kind te testen.

Autisme?

De expertise op het gebied van autisme verschilt naargelang de (extra) opleiding en ervaring van de medewerkers van het centrum. Indien men op jouw vragen geen antwoord heeft zal men gericht doorverwijzen. Een belangrijke functie van een CLB is immers leerlingen brengen naar de gepaste hulpverlening en ondersteuning.

Kosten

De dienstverlening van het CLB is steeds kosteloos.

Voor wie?

Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen beroep doen op het CLB voor informatie, hulp of begeleiding.

Hoe aanmelden?

Iedere ouder of leerling kan op eigen initiatief bij een CLB-medewerker terecht. Het kan ook gebeuren dat het CLB contact opneemt met de leerling of met de ouders, omdat de school dit gevraagd heeft.

Het CLB is elke schooldag open. De contactgegevens van het CLB kan je vragen op school of je kan ze vinden in de schoolagenda of in het schoolreglement. Je kan bellen voor een afspraak. In het secundair onderwijs kan het zijn dat de CLB-medewerker op een vast tijdstip op de school aanwezig is. Van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met uitzondering van twee dagen in de kerstvakantie) is het CLB gesloten.

Je kan ook anoniem chatten met een CLB-medewerker: www.clbchat.be

Ministerie van Onderwijs en Vorming

Website: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb

Algemene vragen over CLB en leerlingenbegeleiding? clb@vlaanderen.be