Hoe kan je actief de toekomst plannen en wie kan daarbij helpen?

Vroeger was de ondersteuning nogal eenduidig georganiseerd: mensen met een bepaalde beperking kregen allen dezelfde ondersteuning en werden voornamelijk in voorzieningen begeleid en opgevangen. Het idee dat mensen met autisme allen dezelfde ondersteuningnood hebben, behoort ondertussen tot het verleden.

Vandaag wordt eerst gekeken naar de individuele noden van de persoon om dan te kijken waar en door wie de ondersteuning geboden kan worden. Misschien zit je met vele vragen en heb je geen zicht op de mogelijkheden. Voor welke levensdomeinen wil je ondersteuning en wie kan je dan ondersteunen? Wat zijn de dromen van je kind, van jou en je gezin? Hoe wil je dat de toekomst eruit ziet? Dit zijn vragen die je niet alleen hoeft te beantwoorden. Dit kan samen met anderen en met de hulp van ervaringsdeskundigen.

LUS vzw

Bij LUS vzw kan je terecht voor netwerkgroepen. Een netwerkgroep is een cirkel mensen rond een persoon met een handicap die ondanks enkele hindernissen kiest voor een leven in de samenleving. De persoon met een handicap kan samen met mensen uit zijn sociaal netwerk - familie, vrienden, buren… - uitstippellen hoe hij zijn leven wil organiseren. De centrale persoon kan op elk moment terugvallen op deze kring van mensen die hem ondersteunen om de plannen ook te realiseren.

Diensten Ondersteuningsplan (DOP)

Een DOP kan je raadplegen wanneer je nog niet ingeschreven bent bij het VAPH en voor je een beroep doet op handicapspecifieke dienstverlening. Een DOP helpt om uit te maken hoe een persoon met een beperking zijn of haar leven wil inrichten en welke middelen er zijn om die wensen te realiseren.

Met het DOP kan men uitmaken welke zorg iemand met een beperking nodig heeft, en hoe die zorg zo inclusief mogelijk georganiseerd kan worden. Men bekijkt dus wat het sociaal netwerk van de persoon met de beperking te bieden heeft (of men kijkt hoe men een netwerk kan uitbreiden). Daarna wordt gekeken wat de reguliere diensten kunnen doen, zoals gezinszorg of dienst die maaltijden aan huis leveren. Pas dan wordt gekeken welke handicapspecifieke ondersteuning nog nodig is.

BrAP

Nederlandstaligen die in Brussel wonen kunnen met hun vragen over ondersteuning terecht bij het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap (BrAP).

Vlaamse Vereniging Autisme

Neem contact op met de Vlaamse Vereniging Autisme. Deze ouder- en familievereniging verenigt onder andere ouders en familieleden van (volwassenen) met autisme en mensen met autisme die hun ervaringen met jou willen delen.