LUS vzw

Wat bieden ze?

Lusgroepen

Een lLusgroep is een cirkel mensen rond een persoon met een handicap die ondanks enkele hindernissen kiest voor een leven in de samenleving.

Het is een proces waarin iemand die een handicap heeft samen met mensen uit zijn sociaal netwerk - familie, vrienden, buren… - uitstippelt hoe hij zijn leven wil organiseren. De centrale persoon kan op elk moment terugvallen op deze kring van mensen die hem ondersteunen om de plannen ook te realiseren.

Vertrouwenspersoon

In de jeugdhulp bestaat er zoiets als ‘recht op bijstand’. Dat betekent dat je iemand mag kiezen die je mee kan ondersteunen tijdens die moeilijke contacten. Dit is een vertrouwenspersoon. Hij kan je ondersteunen als je jouw dossier wil inkijken, helpen verwoorden wat je wil (bijvoorbeeld op een cliëntoverleg) en naast je staan zodat jij je veilig voelt. Maar hij kan ook gewoon leuke dingen met je doen.

?Wil je graag een vertrouwenspersoon maar vind je het moeilijk om er één te vinden of te kiezen? Dan kan je bij Lus terecht. Samen gaan we met jou op zoek.

Ben je zelf een vertrouwenspersoon en heb je nood aan extra ondersteuning of een klankbord? Lus bekijkt samen met het kind of de jongere en zijn netwerk welke extra ondersteuning mogelijk is.

Projecten

Kijk op de website van Lus welke projecten er nu lopen: klik hier

Voor wie?

  • Voor mensen die dingen in hun leven willen veranderen en willen nadenken over hoe men dit het beste kan realiseren.
  • Voor mensen die willen stilstaan bij wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen.
  • Voor mensen die hun dromen willen verwezenlijken.
  • Voor mensen die nieuwe mensen willen leren kennen en zo hun vriendenkring willen uitbreiden.Voor mensen die op hun leven meer vat willen krijgen.

Wanneer kan persoonlijke toekomstplanning iets zijn voor je kind, partner, familielid, vriend met een ondersteuningsnood?

  • Als je wilt stilstaan bij wie je kind, familielid of vriend is, wat zijn of haar mogelijkheden en kansen zijn.
  • Als je mee op zoek wilt gaan naar wat voor hem of haar belangrijk is, naar zijn of haar dromen en wensen.
  • Als je dit wilt doen samen met hem of haar en enkele anderen die hem of haar graag zien en steunen.
  • Als je ook echt bereid bent mee te helpen om veranderingen teweeg te brengen.
  • Als je mee wilt helpen aan de uitbouw van zijn of haar persoonlijk netwerk.
  • Als je op zoek wilt gaan naar een nieuwe manier van samenwerking met de zorg- en dienstverlening.

Hoe aanmelden?

Voor een Lusgroep mail je naar info@lusvzw.be of bel naar 0497/43.59.23 voor meer informatie of een afspraak. 

LUS vzw

Website: www.lusvzw.be

Meer contactgegevens: klik hier