Waar kan ik terecht voor begeleiding of opvang?

Thuisbegeleidingsdiensten

Thuisbegeleidingsdiensten hebben verschillende doelgroepen, ondermeer personen met autisme. Personen met een verstandelijke beperking en autisme kunnen ook terecht bij een thuisbegeleidingsdienst voor personen met een verstandelijke beperking. De begeleiders van deze diensten hebben heel wat ervaring met autisme.

Een thuisbegeleidingsdienst biedt in de eerste plaats opvoedingsondersteuning aan ouders. De begeleiders komen hiervoor aan huis. Tot hun taken behoren eveneens de ondersteuning van de persoon met autisme (kinderen, adolescenten en volwassenen), broers en zussen, zorgconsulentschap en eventueel trajectbegeleiding.

Centrum voor Algemeen Welzijn

Als je moeilijkheden ervaart met de opvoeding van je kind en je zit met vragen kan je beroep doen op Centra voor Algemeen Welzijn (CAW) voor een vrijblijvend gesprek en begeleiding. Er zijn één of meerdere onthaalpunten in je regio waar je zonder afspraak kan binnenstappen. Een eerste gesprek is steeds gratis en kan anoniem. Samen met jou zoeken ze de gepaste oplossing. Wanneer nodig bieden ze ook begeleiding via gesprekken, huisbezoeken of opvang.

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) verleent zorg aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar die moeilijkheden ervaren of vragen hebben betreffende de opvoeding. De begeleiding kan op verschillende manieren: een begeleider kan aan huis komen, je kind kan voor een korte tijd overdag of ’s nacht opgevangen worden of indien nodig kan je kind er ook voor een korte tijd dag en nacht verblijven. De opvang wordt steeds gecombineerd met begeleiding van het gezin.

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

Een kinder- en jongerenteam van een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg bieden individuele begeleidingen, ouder- en gezinsbegeleidingen en soms ook een groepsaanbod. Je kan op eigen initiatief contact opnemen. Tijdens een eerste gesprek gaat men na of een begeleiding kan opgestart worden. Hou er rekening mee dat er wachtlijsten zijn.

Zelfstandig klinisch psycholoog of psychotherapeut

De gespecialiseerde thuisbegeleidingsdiensten en andere begeleidingsdiensten kunnen je doorgaans niet onmiddellijk helpen. De wachtlijsten zijn soms lang en je wil misschien zo vlug mogelijk professionele ondersteuning. Een zelfstandig klinisch psycholoog of psychotherapeut kan uitkomst bieden. Voor alle duidelijkheid: de term psychotherapeut is in België niet beschermd, iedereen kan zich dus therapeut noemen. Vraag steeds welke opleiding(en) ze hebben genoten. Een klinisch psycholoog heeft een master ‘klinische psychologie’ behaald aan de universiteit. Soms hebben ze bijkomende een psychotherapeutische opleiding gevolgd. Sommige psychologen zijn gespecialiseerd in autisme en noemen zich soms auticoach. Er zijn auticoachen die thuisbegeleiding aanbieden.