Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning - CKG

Wat is het?

Een CKG biedt verschillende begeleidingsvormen aan:

  • Mobiele begeleiding: Begeleiding aan huis voor hulp bij je vragen i.v.m. opvoeding, ontwikkeling en relatie met je kinderen.
  • Begeleiding met dag (of nacht) opvang: Wanneer je moeilijkheden in de opvoeding ervaart en een gedeeltelijke opvang een welkome ondersteuning lijkt dan wordt samen met jou afgesproken wanneer je kind wordt opgevangen. In de leefgroep kan gewerkt worden rond gevoelens, ontwikkeling, grenzen en regels, sociale vaardigheden, … Daarnaast word je begeleid bij de opvoeding van je kind. Voor de opvang wordt een kleine bijdrage gevraagd, berekend volgens het inkomen.
  • Begeleiding met dag en nacht opvang: Idem als voorgaande, met het verschil dat je kind gedurende maximaal 6 maanden dag en nacht begeleid wordt in een leefgroep. Je blijft wel met je kind contact hebben via weekends thuis, bezoeken, telefoon, …

Het aanbod kan verschillen naargelang de dienst. Mogelijk extra aanbod:

  • Crisisopvang: Je kind tussen 0 en 12 jaar kan gedurende een korte periode in een leefgroep verblijven. De dagelijkse ouderbijdrage wordt volgens je gezinsinkomen berekend.
  • Amber begeleiding: Ouders met een baby van 0 tot 6 maanden oud kunnen 3 maal per week thuis begeleid worden. Centraal hierbij staat de zorg voor je baby, de veiligheid, de band tussen jou en de baby en de ontwikkeling van je baby. De begeleiding is kosteloos.
  • STOP 4-7: Samen sterker Terug Op Pad, een vroege interventie voor jonge kinderen van 4 tot 7 jaar met gedragsproblemen.
  • Triple-P: Positief ouderschap-training voor ouders met kinderen tot 12 jaar met als doel om emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen of te verminderen door competent ouderschap te bevorderen.
  • OKIDO: Ouders en Kinderen Interactief Doorheen Ontwikkeling. Ouders en kinderen werken samen in groep: samen dingen doen, informatie delen, van mekaar leren, … Per dag wordt een kleine bijdrage gevraagd, berekend volgens jouw inkomen.
  • Tuimel: Groepsbegeleiding in een centrum met focus op het stimuleren van de algemene ontwikkeling, het opzetten van een goede dagstructuur, algemene aanpak van het kind en het verterken van het netwerk van ouders.

Voor wie?

Voor gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar die hulp zoeken omdat de opvoeding voor ouder en/of kind vastloopt of dreigt vast te lopen.

Een CKG is er ook voor ouders van een kind met (een vermoeden van) autisme. Ze bieden geen specialistische ondersteuning maar kunnen wel algemene (opvoedings)ondersteuning afgestemd op een gezin met een kind met de diagnose autisme verlenen.

Hoe aanmelden?

Je kan bellen, schrijven of overdag binnenlopen.

Een CKG is 24 uur per dag en zeven dagen op zeven bereikbaar. Een CKG is het hele jaar geopend, ook tijdens de schoolvakanties.

CKG

Op de website vind je alle vestigingsplaatsen en contactgegevens van de centra.
Website: www.ckg.be