Ik ben op zoek naar gepaste ondersteuning. Wie kan mij daarbij helpen?

Je kan bij je zoektocht naar gepaste ondersteuning in principe op alle niveaus van de gezondheidszorg hulp vragen. Doorverwijzen naar de gepaste hulpverleningsvorm is vooral één van de opdrachten van de eerstelijnszorg. Het voordeel is dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn en geen lange wachtlijsten hebben. Vergeet niet dat je ook op de nulde lijn heel wat praktische informatie kan verzamelen.

  • Eerste lijn: je huisarts, Centrum voor Leerlingenbegeleiding, Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, dienst voor maatschappelijke werk van je ziekenfonds, opvoedingswinkel of opvoedingspunt, Kind en Gezin, …
  • Nulde lijn: zelfhulpgroepen, ervaringsdeskundigen (ouders van een kind met autisme of een persoon met autisme), Autismetelefoon, leerkracht, …

Je kan advies vragen via Autisme Chat van de liga Autisme Vlaanderen. De chat is anoniem, gratis en wordt bemand door professionele begeleiders van de thuisbegeleidingsdiensten autisme, en dit met een permanentie van 20u per week.