Moeten alle kinderen met autisme het type 9 onderwijs volgen?

Neen, kinderen met autisme kunnen ook in het gewoon onderwijs terecht of blijven met eventueel leerondersteuning. Het type 9 is er voor kinderen met autisme die normaal begaafd zijn waarvan men na overleg met de betrokkenen (ouders, leerling, huidige en nieuwe school en begeleidende CLB’s) oordeelt dat er nood is aan een individueel aangepast leerprogramma in het buitengewoon onderwijs.

Het doel van het decreet leersteun is juist om meer kinderen met een beperking een plaats in het gewoon onderwijs te bieden. Kinderen met een beperking die dankzij redelijke aanpassingen het gewoon onderwijs kunnen volgen, krijgen het recht om zich in te schrijven in een gewone school.

Kinderen die een verslag buitengewoon onderwijs hebben voor een ander type behouden hun rechten op basis van het inschrijvingsverslag. Deze kinderen moeten dus niet overstappen naar type 9. Wenst men over te stappen van een ander type naar type 9 dan is een nieuw verslag van het CLB nodig.

Meer lezen:
Mijn kind heeft een verslag van het CLB voor het buitengewoon onderwijs. Kan ik als ouder er toch voor kiezen om mijn kind in te schrijven in het gewoon onderwijs?