Type 9 in het buitengewoon onderwijs

Wat is het?

Type 9 wordt georganiseerd in het buitengewoon kleuter- en lager onderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs (opleidingsvormen 1,2,3 en 4). Wil je weten welke scholen type 9 aanbieden? Met de scholenzoeker van Onderwijskiezer.be krijg je een overzicht.

Hoe een school zich organiseert binnen het type 9 onderwijs kan verschillen. Type 9 wil daarom niet zeggen dat er bijvoorbeeld een autiklas is, het kan zijn dat men een geïntegreerde autiwerking aanbiedt of dat men het accent legt op het ondersteunen van gewone scholen. Je vindt doorgaans informatie over het aanbod op de websites van de scholen. Neem ook contact op met de school als je meer wilt weten over het aanbod voor leerlingen met een autismespectrumstoornis.

Voor wie?

Voor kinderen met een autismespectrumstoornis zonder verstandelijke beperking.

Kinderen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking kunnen terecht in het type 2.

Hoe aanmelden?

Een aanmelding kan telefonisch via de sociale, pedagogische of administratieve dienst van de school. Vraag een afspraak voor een vrijblijvend bezoek.

Neem contact op met het CLB van de huidige school. Het CLB onderzoekt in overleg met leerling, ouders en school of de leerling beantwoordt aan de voorwaarden:

  • Bij de leerling moet op basis van een gespecialiseerd onderzoek (waaronder een psychiatrisch onderzoek) de diagnose van een autismespectrumstoornis gesteld zijn. Bij het onderzoek moeten meerdere disciplines betrokken zijn (vb. psychiater en psycholoog ...).
  • Het CLB van de huidige school moet in kaart brengen welke zorg de leerling nodig heeft.
  • De verschillende stappen in de zorg die binnen het gewoon onderwijs mogelijk zijn, werden benut.
  • De begeleidingsmaatregelen die nodig zijn om de leerling met kans op succes te laten deelnemen aan het gewone programma zijn niet haalbaar (“onredelijk”) voor een gewone school.
  • De inzet van gespecialiseerd personeel in het buitengewoon onderwijs is noodzakelijk om een kans te maken op slagen.

Een volledig dossier van het CLB voor een aanvraag tot inschrijving in een type 9 school geeft geen garantie dat je kind ingeschreven kan worden. Helaas is het aanbod nog ontoereikend en zijn er wachtlijsten. Neem contact op met de school met het aanbod type 9 voor een stand van zaken. 

Buitengewoon onderwijs– Ministerie van Onderwijs en Vorming
Buitengewoon basisonderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs

Onderwijskiezer
Zoek je een school, een studierichting of andere informatie over het onderwijs?
Website: www.onderwijskiezer.be

Voor algemene vragen over onderwijs
Infolijn Onderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Gratis telefoonnummer: 1700
E-mail via de website http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/

Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB

Contacteer het CLB verbonden aan de school van jouw kind als je nog vragen hebt.