Wat zijn de voorwaarden voor een doorverwijzing van het gewone onderwijs naar het buitengewoon onderwijs?

Je kunt jouw kind niet zomaar inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs. Er is steeds een inschrijvingsverslag vereist. Enkel het CLB is bevoegd om een verslag voor buitengewoon onderwijs op te maken. In dit verslag wordt een leerling naar een bepaald type georiënteerd en kan dan alleen onderwijs van dit type volgen.

Voorwaarden om te oriënteren naar het buitengewoon onderwijs zijn de volgende:

 • In de gewone school werden de fasen van het zorgcontinuüm doorlopen en dit op basis van samenwerking tussen school, ouders en CLB. Binnen het zorgcontinuüm onderscheidt men 3 fases:
  • Brede basiszorg: de school zorgt goed voor alle leerlingen zodat die zich kunnen ontwikkelen en zodat er geen problemen ontstaan
  • Verhoogde zorg: de school neemt extra maatregelen, bovenop de basiszorg. Bijvoorbeeld technische hulpmiddelen aanbieden of implementeren van Sticordi-maatregelen.
  • Uitbreiding van de zorg: het CLB onderzoekt wat de leerling, de leerkrachten en de ouders kunnen doen en wat ze nodig hebben zodat de leerling zich kan ontwikkelen. Het CLB regelt extra hulp als dat nodig is
 • De redelijke aanpassingen die men deed, zijn niet (meer) voldoende of de nodige aanpassingen zijn disproportioneel of niet redelijk.
 • Een individueel leerprogramma is nodig.
 • Bij de oriëntering houdt men rekening met de aanpassingen die al gebeurd zijn in het gewoon onderwijs.
 • De doorverwijzing is niet louter gebaseerd op de sociaal economische situatie van de leerling