Sticordi-maatregelen

Wat is het?

'Sticordi' is een letterwoord dat verwijst naar diverse maatregelen om leerachterstand te vermijden bij kinderen met een beperking of leermoeilijkheden:

  • Stimuleren: leerlingen aanmoedigen en sterke kanten van het kind benadrukken.
  • Compenseren: Hulpmiddelen laten gebruiken om de negatieve gevolgen van leerproblemen te verminderen. Bijvoorbeeld, het gebruik van hulpmiddelen zoals rekenmachine, stappenplannen of woordenboek toelaten. Leerling extra tijd geven voor het maken van oefeningen of opdrachten.
  • Remediëren: individuele leerhulp aanbieden en uitgebreidere of intensievere instructies geven of strategieën aanleren die het leren verbeteren.
  • Differentiëren: zelfde leerdoelen en taken iets anders aanpakken zodat het meer aangepast is aan de leerstijl, niveau en behoefte van de leerling.
  • Dispenseren: bepaalde onderdelen van het leerprogramma laten vallen en waar mogelijk vervangen door iets gelijkwaardigs.

De term 'Sticordi' is ondertussen vervangen door 'REDICODIS' en dit staat voor remediëren, differentiëren, compeseren en dispenseren. De invulling van deze maatregelen zijn dezelfde als voorheen en zijn voorbeelden van de 'redelijke aanpassingen' voor leerlingen met een specifieke zorgbehoefte. 

De maatregelen laten toe dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op hetzelfde niveau als hun klasgenoten kunnen genieten van onderwijs.

Voor het nemen van geschikte maatregelen is een constructieve samenwerking tussen verschillende partners onmisbaar. Hierbij denken we aan ouders, de leerling, de leerkracht, collega’s van de leerkracht en het CLB.

Voor wie?

De maatregelen zijn er voor leerlingen van het basis- en secundair onderwijs met een beperking of leermoeilijkheden. Een diagnose voorleggen is geen vereiste.

Hoe aanmelden?

Neem contact op met een CLB-medewerker verbonden aan de school of maak een afspraak met de zorgcoördinator of leerlingenbegeleider. 

Onderwijs Vlaanderen

Redelijke aanpassingen