Wie kan me helpen bij mijn zoektocht naar aangepaste dagopvang of dagondersteuning?

Indien je maximum 91 volle dagen per jaar dagopvang of -ondersteuning nodig hebt dan kan dit via rechtsreeks toegankelijke hulp. Heb je nood aan meer dagen dagopvang- of onderd-steuning dan kan je een persoonsvolgend budget aanvragen.

Je kunt terecht in verschillende diensten die je informatie over voorzieningen die dagopvang of dagodnersteuning aanbieden (vroeger gekend onder de naam 'dagcentrum') kunnen geven:

  • Dienst Maatschappelijk werk van een ziekenfonds
  • Provinciaal coördinatiepunt handicap dat de registratie va n de zorgvragen beheert (ook al heb je nog geen aanvraag gedaan bij het VAPH)
  • Provinciale afdeling van het VAPH (als je al een persoonlijk dossier bij het VAPH hebt)
  • Gebruikersvereniging (KVG, VFG, Autistem, ...)
  • Centrum Algemeen Welzijn (CAW)
  • Sociale dienst van het (semi-)internaat of multifunctioneel centrum (MFC) waar je kind verblijft
  • Personen met een handicap die wonen in de stad Brussel kunnen gratis bellen naar het telefoonnummer 0800 18 811 of neem contact op met het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap (BrAP)

Via Zorgwijs.be kan je zoeken naar het beschikbare aanbod van de VAPH-zorgaanbieders.