Wie kan me advies geven over welke vaardigheden ik mijn kind kan aanleren, welke ik best voorrang geef en welke stappen ik best doorloop?

Participate!

In het deel ‘Mijn kind helpen in zijn ontwikkeling’ van deze website vind je heel wat informatie over hoe je doelstellingen voor je kind formuleert en hoe je te werk gaat om je kind iets aan te leren.

Meer lezen: Mijn kind helpen in zijn ontwikkeling: Wat kan je doen?

Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen

Binnen het coördinatieprogramma van een RCA kan je advies krijgen over mogelijke ondersteuning.

CLB

Maak een afspraak met een CLB-medewerker als je vragen hebt over de ontwikkeling van je kind.

Zelfstandige psycholoog of auticoach

Je kan je kind heel wat aanleren, maar je kan niet alles tegelijk aanleren. Een psycholoog of auticoach kan je helpen om prioriteiten te stellen. Men kijkt hiervoor naar de behoeften van je kind, het ontwikkelingsniveau van je kind, wat nuttig is voor jouw kind en in welke ontwikkelingsfase je kind zich bevindt. Ook kunnen ze je tips en advies geven hoe je bepaalde vaardigheden kan aanleren: vaardigheden in stappen verdelen, de situatie aanpassen zodat je kind begrijpt wat het moet doen, hoe je hulp kan bieden tijdens het leerproces, hoe je beloningen kan gebruiken om je kind te motiveren, … Men kan je ook aanwijzingen geven hoe je bepaalde vaardigheden thuis met je kind kan oefenen.

Als men de verschillende ontwikkelingsdomeinen in kaart brengt, kan dit aanleiding zijn om je door te verwijzen voor gespecialiseerde behandelingen bij een logopedist, kinesist, psychomotorische therapeut, … Sommige behandelingen zijn voor een deel terugbetaald. Vraag informatie aan je ziekenfonds.